Aan de Zuidpool

Aan de Zuidpool
De Aarde en haar volken, 1913

By

0
(0 Reviews)
Aan de Zuidpool by Roald Amundsen

Published:

1913

Pages:

146

Downloads:

5,858

Share This

Aan de Zuidpool
De Aarde en haar volken, 1913

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

die stellig het verblijf te Funchal overvloedig warm hebben gevonden, begroeten de komst van de koelte met een concert. Ook zij moeten hun aandeel aan de algemeene opluchting hebben, en we laten hen terdege smullen.

Den volgenden morgen, als ik aan dek kom, krijg ik den indruk, dat men mij met nog meer hartelijkheid begroet dan anders; ik zie slechts lachende gezichten. Mijn metgezellen verbazen zich er vooral over, dat ze niet eerder mijn plannen hebben geraden. "Die honden, die hut met keuken en het complete meubilair!" roept er een. "Hoe heb ik zoo dom kunnen wezen, om geen vermoeden te krijgen? Hoe kon dat alles noodig zijn voor een schip, dat hoogstens kon afdrijven en tusschen het ijs raken?" Ik troost diegenen, die daarover klagen, met de opmerking, dat hun gebrek aan doorzicht de zaak der expeditie ten goede is gekomen. De officieren, die ik in vertrouwen heb genomen, zijn niet de minst gelukkigen, nu ze ontheven zijn van het geheim. Voortaan kunnen ze praten zonder terughouding en zonder te v

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Russell Berg - An Imaginative Trek Through a Dangerous, Otherworldly Wonderland
FEATURED AUTHOR - Russ Berg lives in Phoenix, Arizona where he devotes a lot of time researching and collecting minerals. He has more than 12 years of college, and Is an avid reader of sci-fi and fantasy. Years prior, he woke one night after experiencing a strange dream. He was in the Chiricahua Mountains in Southern Arizona when he chanced upon a cluster of curious-looking rocks positioned on an odd-shaped pedestal. They began to spin, causing a cave to materialize. Once inside, he became trapped! Primed with… Read more