Aan de Zuidpool

Aan de Zuidpool
De Aarde en haar volken, 1913

By

0
(0 Reviews)
Aan de Zuidpool by Roald Amundsen

Published:

1913

Pages:

146

Downloads:

5,921

Share This

Aan de Zuidpool
De Aarde en haar volken, 1913

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

die stellig het verblijf te Funchal overvloedig warm hebben gevonden, begroeten de komst van de koelte met een concert. Ook zij moeten hun aandeel aan de algemeene opluchting hebben, en we laten hen terdege smullen.

Den volgenden morgen, als ik aan dek kom, krijg ik den indruk, dat men mij met nog meer hartelijkheid begroet dan anders; ik zie slechts lachende gezichten. Mijn metgezellen verbazen zich er vooral over, dat ze niet eerder mijn plannen hebben geraden. "Die honden, die hut met keuken en het complete meubilair!" roept er een. "Hoe heb ik zoo dom kunnen wezen, om geen vermoeden te krijgen? Hoe kon dat alles noodig zijn voor een schip, dat hoogstens kon afdrijven en tusschen het ijs raken?" Ik troost diegenen, die daarover klagen, met de opmerking, dat hun gebrek aan doorzicht de zaak der expeditie ten goede is gekomen. De officieren, die ik in vertrouwen heb genomen, zijn niet de minst gelukkigen, nu ze ontheven zijn van het geheim. Voortaan kunnen ze praten zonder terughouding en zonder te v

More books by Roald Amundsen

(view all)
Anna Liachenko - Adventure, Unexpected turns and Ancient Customs
FEATURED AUTHOR - Anna is an award-winning writer, entrepreneur, and author of The Adventures of Mat Rufs series which has won the Fiction Book of the Year award from the Corporate Live Wire. Alongside her writing, Anna leads Montreal-based marketing agency ZZINC health marketing inc. as its Chief Executive Officer. She is also a real estate investor, a mother of two wonderful boys, and an enthusiastic world traveler, having explored more than 30 countries with her partner, alone or with her family. As our… Read more