De Noordwestelijke Doorvaart

De Noordwestelijke Doorvaart
De Aarde en haar Volken, 1909

By

0
(0 Reviews)
De Noordwestelijke Doorvaart by Roald Amundsen

Published:

1909

Downloads:

1,039

Share This

De Noordwestelijke Doorvaart
De Aarde en haar Volken, 1909

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

alvisschen zagen we dikwijls vóór het schip. IJs zagen wij bijna niet; het was door den krachtigen noordenwind naar het Zuiden gedreven.

Wij deden hier voor de eerste maal de ontdekking, dat het kompas niet meer betrouwbaar was, een verschijnsel, dat veel voorkomt aan die kust door de veel ijzer bevattende bergen. Verder in zee kon men dan ook weer goed op het kompas vertrouwen. Op den mooien, helderen zomerdag van den 24sten Juli hoorde men eensklaps roepen: "Een zeil vooruit!" Alle verrekijkers werden voor den dag gehaald, en er werd ijverig gegist. Het zou, besloot de meerderheid, ten slotte wel een schip zijn van de deensche handelsvloot.

Daar werd een kijker met een forschen knap ingeschoven, en er klonk een luid gelach.

"Heeren," zei luitenant Hansen, "het zijn ijsbergen."

En wij hadden het dek al netjes gemaakt met het oog op mogelijk bezoek.....

Dienzelfden dag kregen wij het eiland Disco in het gezicht, hoog en vlak van boven en uit de verte best herke

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Natasha Madison - Romance with Spunk
FEATURED AUTHOR - When her nose isn't buried in a book, or her fingers flying across a keyboard writing, she's in the kitchen creating gourmet meals. You can find her, in four-inch heels no less, in the car chauffeuring kids, or possibly with her husband scheduling his business trips. It's a good thing her characters do what she says because even her Labrador doesn't listen to her... As our Author of the Day, Natasha Madison tells us all about her book, Tempt The Boss. Please give us a short introduction to… Read more