De Noordwestelijke Doorvaart

De Noordwestelijke Doorvaart
De Aarde en haar Volken, 1909

By

0
(0 Reviews)
De Noordwestelijke Doorvaart by Roald Amundsen

Published:

1909

Downloads:

1,033

Share This

De Noordwestelijke Doorvaart
De Aarde en haar Volken, 1909

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

alvisschen zagen we dikwijls vóór het schip. IJs zagen wij bijna niet; het was door den krachtigen noordenwind naar het Zuiden gedreven.

Wij deden hier voor de eerste maal de ontdekking, dat het kompas niet meer betrouwbaar was, een verschijnsel, dat veel voorkomt aan die kust door de veel ijzer bevattende bergen. Verder in zee kon men dan ook weer goed op het kompas vertrouwen. Op den mooien, helderen zomerdag van den 24sten Juli hoorde men eensklaps roepen: "Een zeil vooruit!" Alle verrekijkers werden voor den dag gehaald, en er werd ijverig gegist. Het zou, besloot de meerderheid, ten slotte wel een schip zijn van de deensche handelsvloot.

Daar werd een kijker met een forschen knap ingeschoven, en er klonk een luid gelach.

"Heeren," zei luitenant Hansen, "het zijn ijsbergen."

En wij hadden het dek al netjes gemaakt met het oog op mogelijk bezoek.....

Dienzelfden dag kregen wij het eiland Disco in het gezicht, hoog en vlak van boven en uit de verte best herke

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Susana Aikin - Epic Historical Romance During Bolshevik Revolution
FEATURED AUTHOR - Born in Spain of an English father and a Spanish mother, Susana Aikin is a writer and a filmmaker who has lived and worked in New York City since 1982. She was educated in both England and Spain; studied law at the University of Madrid, and later Creative Writing at Manchester Metropolitan University, UK. In 1986, she started her own independent film production company, Starfish Productions, producing and directing documentary films that won her multiple awards, including an American Film… Read more