Suez

Suez
De Aarde en haar volken

By

0
(0 Reviews)
Suez by Anonymous

Published:

1865

Downloads:

501

Share This

Suez
De Aarde en haar volken

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

;n, waarvan sommige open trappen op het dak hebben, waar men ver in zee een uitzicht heeft en waarop des Zondags en op feestdagen de vlaggen der verschillende volken waaien.

"De huizen binnen de stad hebben meer het oostersche karakter, met verschillende uitstekken van fijn latwerk, dat er dikwijls schilderachtig uitziet.

"De bevolking en vooral de bazars geven aan den vreemdeling, die in Alexandrië aankomt, voor het eerst eene echt oostersche vertooning. De winkels in de bazars zijn alle klein, onafgesloten, zonder vensters of deuren. De kooplieden zitten op de gewone oostersche wijze met de beenen kruiselings onder zich gevouwen op den vloer, die even boven den beganen grond verheven is, rooken uit hunnen nargilé of chibouk, alles met groote kalmte, en geven zich niet de minste moeite om iets te verkoopen. Wil men iets koopen, dan moet men het hun met moeite afpersen. Men moet altijd bepaald naar het voorwerp vragen dat men koopen wil, want een Turk kan zich geen denkbeeld maken da

More books by Anonymous

(view all)
Lara Reznik - Multi-cultural Love Story Laced With Humor, Drama, and Suspense
FEATURED AUTHOR - Writing books since she was six years old, author Lara Reznik is a native New Yorker who escaped to New Mexico in the 1970s in a Karmann Ghia that she jump-started cross-country. She studied under esteemed authors Tony Hillerman and Rudolfo Anaya at the University of New Mexico and later attended the University of Iowa’s Writers Workshop. Reznik retired from Information Technology management after the success of her first novel, The Girl From Long Guyland, published in 2012. In 2015, Reznik… Read more