Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan

Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan
De Aarde en haar volken

By

0
(0 Reviews)
Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan by Anonymous

Published:

1887

Downloads:

604

Share This

Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan
De Aarde en haar volken

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

et zijne behouden tehuiskomst geluk te wenschen. De vrouwen van Laïwawaï hebben in haar gang en beweging iets zeer bekoorlijks. Met een glimlach om de lippen, met eene sierlijke houding, met de rechterhand den langen sleep van haar peignoir ophoudende, boden zij ons cigaretten van pandanus aan, die zij zelven met hare dunne vingers hadden gemaakt, en die voor het meerendeel half waren opgerookt. Men zeide mij, dat het aannemen van de half opgerookte cigarette als een bewijs van kiesche beleefdheid gold.

Ondanks de hitte deed ik eene heerlijke wandeling in de prachtige, geheel belommerde laan, die langs de kust loopt, en waarin eene verkwikkelijke koelte heerschte. Dit eiland onderscheidt zich zeer gunstig van Tubuaï. De broodboom groeit hier niet, maar de taro voorziet in bijna alle behoeften der inwoners, wier aantal ter nauwernood tweehonderdvijftig bedraagt. Zoo arm en ellendig als het er op Tubuaï uitziet, zoo welvarend en aangenaam is het hier. De inlanders hebben blijkbaar all

More books by Anonymous

(view all)
Lara Reznik - Multi-cultural Love Story Laced With Humor, Drama, and Suspense
FEATURED AUTHOR - Writing books since she was six years old, author Lara Reznik is a native New Yorker who escaped to New Mexico in the 1970s in a Karmann Ghia that she jump-started cross-country. She studied under esteemed authors Tony Hillerman and Rudolfo Anaya at the University of New Mexico and later attended the University of Iowa’s Writers Workshop. Reznik retired from Information Technology management after the success of her first novel, The Girl From Long Guyland, published in 2012. In 2015, Reznik… Read more