Ibong Adarna

Ibong Adarna
Corrido at Buhay na Pinagdaanan nang tatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando at nang Reina Valeriana sa Ca

By

4.2352941176471
(17 Reviews)
Ibong Adarna by Anonymous

Pages:

141

Downloads:

13,874

Share This

Ibong Adarna
Corrido at Buhay na Pinagdaanan nang tatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando at nang Reina Valeriana sa Ca

By

4.2352941176471
(17 Reviews)

Book Excerpt

i don Juan, at ang ermitaño naman ang pagcai'i, inilagay.

Umupo na sa lamesa nagsalo silang dalaua, ay sa príncipeng naquita tinapay na limos niya.

At nag-uica capagdaca sa loob niyang mag-isa, itong tinapay cong dalá ay baquit narito baga.

Yaóng aquing linimosán leprosong gagapang-gapang, sacá dito'i, ibá naman ermitaño ang may tangan.

Ngayo'i, hindi maisip co sa Dios itong secreto, anaqui'i, si Jesucristo ang mahal na ermitaño.

Nang matapos ang pagcain ermitaño ay nagturing, don Jua'i, iyong sabihin cun anong sadyá sa aquin.

Isinagot ni don Juan sa ermitañong marangal, gayon po'i, iyong paquingan at aquing ipagsasaysay.

Ang sadyá co po aniya dahil sa ibong Adarna, igagamót na talagá sa hari pong aquing amá.

Ang sagot nang ermitaño don Juan iyang hanap mo, maghihirap cang totoo at ang ibo'i, encantado.

Isinagót niya naman

More books by Anonymous

(view all)

Readers reviews

5
4
3
2
1
4.2
Average from 17 Reviews
4.2352941176471
Write Review
kasalukuyang pinag-aaralan namin ang ibong adarna. magandang basahin ngunit medyo malalim dahil sa mga talinghaga. an dami palang mga kwentong katulad ng ibong adarna kung saan hinahanap ng mga anak ang tanging lunas ng kanilang ama!
5
ang ibong adarna any hindi isang awit, kundi ay korido. interisante ito dahil pareho itong may impluwensyamg katutubo at dayuhan. katutubo dahil na anyong patula at sa wikang ginamit, at dayuhan naman dahil sa tagpuan, at dahil sa relihiyosong paksa nito.
Ang galing naman nito! Hindi ko akalain na maganda pala ang original na kuwento nito. Napanood ko yung movie ni Dolphy dati pero wala pa sa kalahati pala ang toong kuwento! Dapat basahin ng lahat ng Pinoy!
This tale or awit is well known all over the Philippines and was told vocally probably centuries before it was anonymously printed in Tagalog in the 1860s. It is a story of three brothers, Prince Pedro, Diego and Juan, who have been tasked to capture the magical Adarna bird to cure their father's illness. The one who can bring home the bird will be the heir to the throne. Who among the three will return with the bird?

Isang sikat na katutubong kuwentong inaawit sa Pilipinas na maaring ipinapahayag na noon isang siglo bago pa ito inilimbag noong 1860. Tungkol ito sa magkakapatid na si Prinsipe Pedro, Prinsipe Diego at Prinsipe Juan na naatasang hulihin ang mahiwagang Ibong Adarna na makapagpapagaling sa sakit ng kanilang amang Hari. Ang anak na makahuhuli at makakapag-dala ng ibon sa kaharian ang siyang magiging susunod na hari. Sino kaya sa kanilang tatlo ang magwawagi?
V.R. Christensen - Classically Inspired Romantic Historical Fiction
FEATURED AUTHOR - V.R. Christensen writes classically inspired romantic historical fiction and steampunk dystopian novels of depth and sensitivity. V.R.’s historical romances have been multiple-time bestsellers and have been compared to Jane Austen and Charles Dickens (a literary lovechild, perhaps?) V.R. is half English and resides in the United States, though she spends a majority of her time immersed in late-Victorian classic literature and costume dramas.