De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland

De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland
De Aarde en haar Volken, Jaargang 1887

By

0
(0 Reviews)
De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland by Anonymous

Published:

1887

Downloads:

960

Share This

De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland
De Aarde en haar Volken, Jaargang 1887

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

enken. Eene betere gemeenschap met de zee was nu een dringende eisch geworden. Het gewicht van dien eisch gevoelde en erkende de veelzijdig begaafde vorst, aan wiens scherpzinnigheid, aan wiens beleid en energie, aan wiens toewijding en ernstige plichtsbetrachting het herboren Nederland zoo groote verplichtingen heeft. Koning Willem I, wiens gevoel en besef van zijne koninklijke roeping te hoog en te ernstig was om zich te kunnen vergenoegen met de smadelijke rol van figurant, nam zelf het initiatief. Hij begreep wat er gedaan moest worden, en--naar de overlevering wil--teekende de Koning met eigen hand op eene kaart de richting van een kanaal van Amsterdam door Holland-op-zijn-smalst naar zee. Toch werd die richting niet gevolgd: van alle kanten rezen bezwaren en Amsterdam zelf wilde van deze verbinding met de zee niets weten. De Koning gaf toe, en liet zijn kanaalplan, dat eerst eene halve eeuw later verwezenlijkt zou worden, varen; maar daarom was het denkbeeld eener betere gemeenschap met de zee niet opge

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book