Reis door Griekenland

Reis door Griekenland
De Aarde en Haar Volken, 1887

By

0
(0 Reviews)
Reis door Griekenland by Anonymous

Published:

1887

Downloads:

645

Share This

Reis door Griekenland
De Aarde en Haar Volken, 1887

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

am van den overwinnaar werd, met dien van zijn vader en van zijne vaderstad, door een heraut den volke bekend gemaakt. De overwinnaars mochten hun standbeeld in de heilige tempelruimte laten oprichten; hun werden feestmaaltijden aangeboden, en de beroemdste dichters, zoo als Simonides en Pindaros, verheerlijkten hen in hunne liederen. In hunne vaderstad werden de overwinnaars in triomf ingehaald en hun ter eere standbeelden opgericht. In Athene werden zij op staatskosten in het Prytaneon onthaald; in Sparta mochten zij in de onmiddellijke nabijheid des konings ten strijde gaan; zij waren van alle belastingen en diensten vrijgesteld en genoten nog andere belangrijke privilegiën. Uit alle deelen van Griekenland en uit de afgelegenste grieksche volkplantingen stroomden tallooze toeschouwers naar het vierjaarlijksche feest; vrouwen evenwel werden daarbij niet, of misschien behoudens enkele uitzonderingen, toegelaten. Bovendien zonden de afzonderlijke staten plechtige gezantschappen, waartoe de voornaamste en

More books by Anonymous

(view all)
P.G. Smith - Classic Gothic Horror Set in Small-Town Maine
FEATURED AUTHOR - P.G. Smith is a former U.S.Army officer, public school administrator, special education teacher, and mental health counselor. While pursuing this wide variety of occupations, his writing has also appeared in periodicals to include Country Living, Military History, Canada's History, National Guard, Career World, and the Boston Globe. These days he divides his time between Boothbay Harbor, Maine and Ashburnham, Massachusetts. As our Author of the Day, he tells us all about his book, Prayers for… Read more