Relikwieën uit onzen Heldentijd

Relikwieën uit onzen Heldentijd
De Aarde en haar volken, 1873

By

0
(0 Reviews)
Relikwieën uit onzen Heldentijd by Anonymous

Published:

1873

Downloads:

418

Share This

Relikwieën uit onzen Heldentijd
De Aarde en haar volken, 1873

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

gen te verhalen van allerlei vreeselijke monsters, die in deze onherbergzame oorden huisden, en iederen vreemdeling met een onontkoombaren dood bedreigden. Maar hieromtrent waren allen, geleerden en zeevaarders, het eens, dat het mogelijk was, benoorden Rusland en Azië om, naar Indië, of, zooals men toen zeide, naar de koningrijken van China en Cathay, te komen. Het eenige, waarover verschil van gevoelen bestond, was de juiste richting, die men te volgen had, om den doortocht te vinden, aan welks bestaan niemand twijfelde. Was men slechts eenmaal de uiterste landspits, de zoogenaamde kaap Tabis, omgevaren, dan had men alleen de zuidoostwaarts afloopende kust te volgen, om in de Chineesche zee te komen.

Holland zou het wagen, dien doortocht te zoeken, en dan, waar het niet minder op aankwam, zich het bezit daarvan verzekeren. Slaagde de poging, dan had men zich een weg naar Indië gebaand, die, naar men meende, wel een paar duizend mijlen korter was dan die om de Kaap, en waar geen mededin

More books by Anonymous

(view all)
P.G. Smith - Classic Gothic Horror Set in Small-Town Maine
FEATURED AUTHOR - P.G. Smith is a former U.S.Army officer, public school administrator, special education teacher, and mental health counselor. While pursuing this wide variety of occupations, his writing has also appeared in periodicals to include Country Living, Military History, Canada's History, National Guard, Career World, and the Boston Globe. These days he divides his time between Boothbay Harbor, Maine and Ashburnham, Massachusetts. As our Author of the Day, he tells us all about his book, Prayers for… Read more