Isa Pang Bayani

Isa Pang Bayani

By

5
(1 Review)
Isa Pang Bayani by Juan Lauro Arsciwals

Published:

1915

Downloads:

1,019

Share This

Isa Pang Bayani

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

e;pa ay maaaring huwag pumasok. Kayó--anyá--ang masusunod n~gayon: ang ibig tumanggap ay makapapasok at ang ayaw nama'y huwag. Sa harap n~g ganitong pagmamatwid, kayo, m~ga kasamang anák-pawis, ang siyang magpasya; sabihin ninyo n~gayon dito kung ano ang minamarapat ninyong gawin.

At pagkatapos na mapahiran ang mukhang pawisán n~g nagsasalita ay ipinatuloy:

--M~ga kapatid: ¿ibig bagá ninyong tanggapin ang pagbababa n~g úpa?

--¡¡Ayaw kami!!--ang sigawang napakalakás n~g lahat.

--Kung gayon--anang pan~gulo pa rin--¿ano ang ibig ninyong gawin?

--¡Magsiaklás!...

Itó ang sagutan n~g lahat.

At ang alin~gawn~gaw ay lumaganap na naman.

Untiunting nagkakain~gay; at hanggang sa pagkailang sandali ay hindi na halos magkamayaw.

Sa haráp n~g gayong mainit na kilusán, si Mauro, ang bagama't bata sa tanang m~ga kasama sa paggawa ay kina-aalang-alan~ganan

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
Laborers have decided to go on strike after management announced the reduction of pay. The drama unfolds when a few of the workers were enticed to return to work after promises of a better position. Will the strike suceed? or is it doomed to fail when the main instigator is tempted by the other camp?
Christian Warren Freed - Fantasy and Sci-Fi Stories With Real Scenarios and True to Life Endings
FEATURED AUTHOR - Christian W. Freed was born in Buffalo, N.Y. more years ago than he would like to remember. After spending more than 20 years in the active duty US Army he has turned his talents to writing. Since retiring, he has gone on to publish 17 military fantasy and science fiction novels, as well as his memoirs from his time in Iraq and Afghanistan. His first published book (Hammers in the Wind) has been the #1 free book on Kindle 4 times and he holds a fancy certificate from the L Ron Hubbard Writers… Read more