Paedagogische Overwegingen

Paedagogische Overwegingen

By

0
(0 Reviews)
Paedagogische Overwegingen by E. W. Asscher

Published:

1920

Downloads:

1,003

Share This

Paedagogische Overwegingen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

nusjes aan de hand.

Ik herinner me heel goed, dat ik het knuste vond, dat Moeder Mijnheer N. een welverdienden--psychischen--klap ging brengen, al gooide ze het tegenover mij over een anderen boeg.

Nooit heeft iemand het recht, vreemde kinderen straffen of berispingen toe te dienen. Hij mag slechts, of liever hij moet, alleen wanneer door de handeling van het onbewaakte kind, gevaar voor hem of voor de omgeving dreigt, die handeling keeren. Bij het straffen en beschuldigen moeten we er toch voor alles rekening mede houden, dat het kind de dingen soms, neen dikwijls geheel anders ziet, geheel anders toepast dan wij ouderen meenen. We moeten het kind terdege rekenschap vragen van de motieven, die hem tot de een of andere handeling geleid hebben. Alleen de opvoeder(ster), die de ziel van het kind door en door kent, zal hem zeker recht doen geschieden, juist behandelen.

Een schip kan slechts goed bestuurd worden, door zijn eigen Vader, zijn Kapitein, die met de geheele inrichting daa

Misty Hayes - The Blood Dagger Trilogy Boxset: The Complete Series
FEATURED AUTHOR - Misty Hayes has always had a thing for escaping headfirst into fantastical books. This is what led her to start writing her own adventures down. As someone who has spent a long career in law enforcement, Misty has a love for strong female protagonists. She also directs short films and claims to have been bitten by the traveling bug (not to be mistaken for a radioactive spider). When Misty isn't filming or roaming the planet, or diving into another novel, she's spending time at home in Texas… Read more