Gevoel en verstand

Gevoel en verstand

By

0
(0 Reviews)
Gevoel en verstand by Jane Austen

Published:

1922

Pages:

387

Downloads:

4,153

Share This

Gevoel en verstand

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e het geld niet kunt terugkrijgen, wanneer je 't eens hebt afgestaan. Je zusters zullen trouwen, en dan is het voor goed weg. Als het nu nog ooit aan onzen armen kleinen jongen kon worden teruggegeven..."

"O, zeker," zei haar man heel ernstig, "dat zou een groot verschil maken. Er kan een tijd komen, waarin Harry er spijt van heeft, dat zulk een groote som werd weggeschonken. Als hij bijvoorbeeld een groot gezin had, dan zou het een welkome vermeerdering zijn."

"Natuurlijk, dat spreekt vanzelf."

"Misschien was het dan voor alle betrokken partijen beter als we de som tot op de helft verminderden. Vijfhonderd pond zou een ontzaglijke vermeerdering van hun fortuin beteekenen."

"O, maar meer dan ze in de verste verte konden verwachten! Welke broer ter wereld zou ook maar half zooveel doen voor zijn zusters, zelfs als ze werkelijk zijn zusters waren! Maar zooals hier--halfzusters maar!--Je bent nu eenmaal zoo edelmoedig van aard!"

"Ik zou niet graag schriel willen zijn,"

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Matthew s. Cox - Creating Science Fiction and Fantasy Worlds
FEATURED AUTHOR - Originally from South Amboy NJ, Matthew has been creating science fiction and fantasy worlds for most of his reasoning life. Since 1996, he has developed the "Divergent Fates" world in which Division Zero, Virtual Immortality, The Awakened Series, The Harmony Paradox, the Prophet of the Badlands series, and the Daughter of Mars series take place. His books span adult, young-adult, and middle-grade fiction in multiple genres, predominantly science fiction, cyberpunk, post-apocalyptic, and… Read more