Gevoel en verstand

Gevoel en verstand

By

0
(0 Reviews)
Gevoel en verstand by Jane Austen

Published:

1922

Pages:

387

Downloads:

4,109

Share This

Gevoel en verstand

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e het geld niet kunt terugkrijgen, wanneer je 't eens hebt afgestaan. Je zusters zullen trouwen, en dan is het voor goed weg. Als het nu nog ooit aan onzen armen kleinen jongen kon worden teruggegeven..."

"O, zeker," zei haar man heel ernstig, "dat zou een groot verschil maken. Er kan een tijd komen, waarin Harry er spijt van heeft, dat zulk een groote som werd weggeschonken. Als hij bijvoorbeeld een groot gezin had, dan zou het een welkome vermeerdering zijn."

"Natuurlijk, dat spreekt vanzelf."

"Misschien was het dan voor alle betrokken partijen beter als we de som tot op de helft verminderden. Vijfhonderd pond zou een ontzaglijke vermeerdering van hun fortuin beteekenen."

"O, maar meer dan ze in de verste verte konden verwachten! Welke broer ter wereld zou ook maar half zooveel doen voor zijn zusters, zelfs als ze werkelijk zijn zusters waren! Maar zooals hier--halfzusters maar!--Je bent nu eenmaal zoo edelmoedig van aard!"

"Ik zou niet graag schriel willen zijn,"

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Kate Avery Ellison - Adventure in a Frozen Fantasy World
FEATURED AUTHOR - Kate Avery Ellison loves rainy days, masquerade balls, and stories with unexpected and shocking twists. She is the author of more than 30 books, including the bestselling Frost Chronicles, the source material for Frost by Delight Games. She wishes she could live in a world of perpetual October, but for now, she makes her home in Atlanta with her husband, children, and cats.  As our Author of the Day, Ellison tells us all about Frost, the book that kick started the Frost Chronicles. Please give… Read more