Florante at Laura

Florante at Laura

By

4.25
(8 Reviews)
Florante at Laura by Francisco Balagtas

Published:

1861

Pages:

108

Downloads:

19,141

Share This

Florante at Laura

By

4.25
(8 Reviews)

Book Excerpt

caya sa mahál mong lihim Dios na daquilà? ualáng mangyayari sa balát n~g lupà dì may cagalin~gang iyóng ninanásà.

¡Ay dî saán n~gayón acó man~gan~gapit! ¡saán ipupucól ang tinangis-tangis cong ayao na n~gayong din~giguin ng Lan~git[24] ang sigao n~g aquing malumbay na voses![25]

Cong siya mong ibig na aco,i, magdusa Lan~git na mataás aquing mababata iságì mo lamang sa púso ni Laura aco,i, minsan minsang mapag ala-ala.

At dito sa laot n~g dusa,t, hinagpis, malauac na luhang aquing tinatauid gunitâ ni Laura sa naabáng ibig siya co na lamang ligaya sa dibdib.

Munting gunam-gunam n~g sintá co,t, mutyâ n~g dahil sa aqui,i, daquilâ cong touâ, higuít na malaquíng hírap at dalita parusa ng táuong lilo,t, ualang aua.

Sa pagka gapus co,i, cong guni-gunihín malamig nang bangcay acong nahihimbíng[26] at tinatan~gisan nang sula co,t, guiliu, ang pagca-búhay co,i, ualang hangá mandin.

Cong apuhapin co sa sariling isip ang suyúan namin nang pili cong ibig, ang pag luhâ niyá cong aco,i, may hap

Readers reviews

5
4
3
2
1
4.3
Average from 8 Reviews
4.25
Write Review
Hi!! to all! i am John! i like this book! florante at laura! i am a 2nd year high school here in Philippines. i am studying at Don Mariano Canoy Colleges! and our lesson is all about florante at laura in Filipino subject.i want to know what is the antonym of impyerno??
kayong mga second year na tulad ko ay bumasa ng F&L para masagot ang mga mahihirap na salita sa inyong mga quiz.dapat mag-study nito para hindi ma-ZERO sa pasulit
i cannot understand and i cannot read the original of the florante at laura..but i know this story is good cuz' i'm now in second year high school in philippines..i really like the story of it..
ahm......ang florante at laura ay isang napaka magandang awit na may halong kwento ni francisco balagtas o kilala sa tawag na makata.yun lang salamat
kayong mga mag-aaral na tulad ko kabilang sa second year hehehe... dapat nyong tandaan sa unang kabanata ng florante at laura ang sinabi ni balagtaz.ito pagsubok to sagutin nyo ang ibig sabihin ng mga sumusunod hehehehe(teacher???)
1.pakikinabangan ng ibig tumarok
2.masasarapan din ang sa babasang pantas
3.tawana't dustain ang abang tula ko
4.kung namnamin ang sa lamng lasap
5.suriin muna ang luwasa't hulo
3
ang florante at laura ay isang napakagandang awit na dapat sana ay maintindihan ng lahat ng bawat Pilipino. Ito ay pagpapatunay na noong ika 17 siglo ay mayroon na tayong talento na makapaglahad ng isang napakagandang istorya na sumasalamin sa ating mga mithiin noong mga panahon na iyon. Si dr. Rizal sa kanyang labis na paghanga ay dala-dala niya ito sa Europa para ipagmalaki. Nakakalungkot lang isipin na sa ngayon ay iilan na lamang ang may kahusayang makapagpaliwanag ng tunay na nilalaman ng mga ito. Ang tauhan o pangyayayari ay ang pinakamadaling aspeto nito, ang maunawaan ang malalim na kahulugan ng mga salitang ginamit rito ang pinakatunay na aral nito. Ang mga tayutay, malalim na salita, mga pahiwatig ay lubhang napakahirap sa nakakarami na unawaain lalo na sa mga mag-aaral. Mahirap basahin ang Florante at Laura kung ang isang simpleng tagalog na salita ay di agad mawatasan. Ito ay maihahalintulad sa isang tao na gustong tumakbo ng marathon pero kada isang metro ay nadadapa at kailangan magpatingin sa doktor. Ang kahinaan ng mga mag-aaral sa salitang tagalog ay larawan na rin ng unti-unting pagkamatay ng ilan nating mga salita na kung tutuusin ay hindi natin namamalayan. kung buod at tauhan lang ang kailangan niyo bilang mag-aaral, bumili kayo ng komiks. pero kung nais niyong namnamin ang ganda at sarap ng Florante at Laura, pag ibayuhin niyo ang pag-aaral ng wikang pambansa. madali lang naman, one word a day, will make you a genius someday. ;-)
Carlos Ronquillo transcribed this 1861 edition of Florante and Laura which many believes no longer exists. He took great care to transcribe all the accents, and or errors there maybe on the original work.
At the end of the book, he compares changes in different editions that came out after it was first published.