Tine

Tine

By

4
(1 Review)
Tine by Herman Bang

Published:

1889

Pages:

189

Downloads:

2,184

Share This

Tine

By

4
(1 Review)

Book Excerpt

gt paa det tomme Bord, og Dorene til de andre Stuer, der stod aabne, laa som tre stille og morke Gab ind mod det forladte Rum.

-Sybordet har hun med sig, sagde Sofie.

-Ja, sukkede Tine. Pladsen paa Forhojningen var tom.

-Og saa Billederne, sagde Sofie og pegede.

Rundt om Spejlet gloede de lyse Pletter paa Tapetet frem. Maerker af Portraetterne, der var tagne ned.

Graaden vilde op hos Tine ogsaa, og hun vendte sig: Ja--lad os saa ta'e i, sagde hun, og de gik med Lyset op ad Trappen ind i Sovekamret. De to Senge stod ved Siden af hinanden, daekkede af det samme Taeppe--det var det, Tine havde strikket sidst til Jul; ved Fodenden stod Herlufs Tremmeseng, tomt.

Ved Synet af den tomme Seng begyndte Sofie at vande Hons igen, med Taellelyset i Haanden, mens hun talte om, da "Drengen" var lille; hun havde vaeret Herlufs forste Barnepige, og der var for hende i Verden ikke anden Dreng end han.

-Han var knap fod', da jeg blev hans Barnepi', sagde hun paa sit Kobstadjysk,

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

More books by Herman Bang

(view all)

Readers reviews

5
4
3
2
1
4.0
Average from 1 Review
4
Write Review
The book "Tine" is a sensitive story about a young womans love and lust for a married man. The war between Denmark and the Germans in 1864 is raging and the relationship between the two, is forced to be short and for Tine lonesome. In the end she kills herself because of her broken heart.