Haabløse Slægter

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)
Haabløse Slægter by Herman Bang

Published:

1880

Pages:

0

Downloads:

3,709

Share This

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

slash;dt til at være Herredsfoged-kone!"

Saaledes levede de i Begyndelsen. Men efterhaanden som Stella blev ældre, indsaa hun, langsomt, men sikkert, at deres Ægtestab var en noget ulige Alliance, at han var gammel og hun ung, og at det, han gav, og hun maatte nøjes med at modtage, vel ikke var mer end et apathisk Venskab, krydret med en enkelt feberagtig og kort Forelskelse. Men hun opgav ikke Modet. Hun var Midtpunkt i hele Egnens Selskabelighed og uundværlig ved enhver Sammenkomst i tre Miles Omkreds.

Excellencen besøgte dem hvert Aar og var meget indtaget i sin Svigerdatter.

Denne var nu to og tyve Aar. De havde allerede været gift i tre Aar, og det syntes, som om den gamle Læge i Skelskør skulde faa Ret i sine Forhaabninger.

Saa i Ægteskabets tredie Aar blev Stella forelsket; den, hun elskede, var en Ven af hendes eneste Broder og omtrent hendes Jævnaldrende. Hvad der foregik, véd ingen, men en smuk Da

More books by Herman Bang

(view all)
Allen Danzig - Romantic Comedy with a Witty Twist
FEATURED AUTHOR - Allen Danzig grew up in Little Silver, New Jersey, on the northern part of the Jersey Shore. In ninth grade, he went to Lawrenceville School where he became active in the environmental movement. It was February 1970, just before the first Earth Day, and his Algebra teacher assigned the Time Magazine cover story on environmental concerns, rather than the typical math homework. Danzig decided early on to be an environmental attorney. After law school, he worked at EPA in Washington D. C. and then… Read more