Haabløse Slægter

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)
Haabløse Slægter by Herman Bang

Published:

1880

Pages:

0

Downloads:

3,611

Share This

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

slash;dt til at være Herredsfoged-kone!"

Saaledes levede de i Begyndelsen. Men efterhaanden som Stella blev ældre, indsaa hun, langsomt, men sikkert, at deres Ægtestab var en noget ulige Alliance, at han var gammel og hun ung, og at det, han gav, og hun maatte nøjes med at modtage, vel ikke var mer end et apathisk Venskab, krydret med en enkelt feberagtig og kort Forelskelse. Men hun opgav ikke Modet. Hun var Midtpunkt i hele Egnens Selskabelighed og uundværlig ved enhver Sammenkomst i tre Miles Omkreds.

Excellencen besøgte dem hvert Aar og var meget indtaget i sin Svigerdatter.

Denne var nu to og tyve Aar. De havde allerede været gift i tre Aar, og det syntes, som om den gamle Læge i Skelskør skulde faa Ret i sine Forhaabninger.

Saa i Ægteskabets tredie Aar blev Stella forelsket; den, hun elskede, var en Ven af hendes eneste Broder og omtrent hendes Jævnaldrende. Hvad der foregik, véd ingen, men en smuk Da

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Luana Ehrlich - Intriguing Plots, Fascinating Characters and Jaw-Dropping Twists
FEATURED AUTHOR - Luana Ehrlich is the author of the award-winning Titus Ray Thriller Series, featuring CIA intelligence officer Titus Ray, and the Mylas Grey Mystery Series, featuring private investigator, Mylas Grey. Her novels are clean reads with intriguing plots, fascinating characters, jaw-dropping twists, and occasional touches of heart-warming romance. As our Author of the Day, Ehrlich tells us all about her Titus Ray thriller, One Night in Tehran. Please give us a short introduction to what One Night… Read more