Haabløse Slægter

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)
Haabløse Slægter by Herman Bang

Published:

1880

Pages:

0

Downloads:

3,630

Share This

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

slash;dt til at være Herredsfoged-kone!"

Saaledes levede de i Begyndelsen. Men efterhaanden som Stella blev ældre, indsaa hun, langsomt, men sikkert, at deres Ægtestab var en noget ulige Alliance, at han var gammel og hun ung, og at det, han gav, og hun maatte nøjes med at modtage, vel ikke var mer end et apathisk Venskab, krydret med en enkelt feberagtig og kort Forelskelse. Men hun opgav ikke Modet. Hun var Midtpunkt i hele Egnens Selskabelighed og uundværlig ved enhver Sammenkomst i tre Miles Omkreds.

Excellencen besøgte dem hvert Aar og var meget indtaget i sin Svigerdatter.

Denne var nu to og tyve Aar. De havde allerede været gift i tre Aar, og det syntes, som om den gamle Læge i Skelskør skulde faa Ret i sine Forhaabninger.

Saa i Ægteskabets tredie Aar blev Stella forelsket; den, hun elskede, var en Ven af hendes eneste Broder og omtrent hendes Jævnaldrende. Hvad der foregik, véd ingen, men en smuk Da

More books by Herman Bang

(view all)
Miranda Oh - Chick Lit With Spunk
FEATURED AUTHOR - Author Miranda Oh Is your typical girl: She loves the sunset, loves long walks on the beach, world travels, and When not playing the corporate part she can be found sipping wine and spending all her hard-earned money on shoes. Among her friends and family, Miranda Oh is known to be the storyteller of the group, always recapping crazy life stories and situations. Her personal experiences, emotions, and fantasies are the inspiration for most of her books, so there is a little bit of her in every… Read more