Haabløse Slægter

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)
Haabløse Slægter by Herman Bang

Published:

1880

Downloads:

3,581

Share This

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

slash;dt til at være Herredsfoged-kone!"

Saaledes levede de i Begyndelsen. Men efterhaanden som Stella blev ældre, indsaa hun, langsomt, men sikkert, at deres Ægtestab var en noget ulige Alliance, at han var gammel og hun ung, og at det, han gav, og hun maatte nøjes med at modtage, vel ikke var mer end et apathisk Venskab, krydret med en enkelt feberagtig og kort Forelskelse. Men hun opgav ikke Modet. Hun var Midtpunkt i hele Egnens Selskabelighed og uundværlig ved enhver Sammenkomst i tre Miles Omkreds.

Excellencen besøgte dem hvert Aar og var meget indtaget i sin Svigerdatter.

Denne var nu to og tyve Aar. De havde allerede været gift i tre Aar, og det syntes, som om den gamle Læge i Skelskør skulde faa Ret i sine Forhaabninger.

Saa i Ægteskabets tredie Aar blev Stella forelsket; den, hun elskede, var en Ven af hendes eneste Broder og omtrent hendes Jævnaldrende. Hvad der foregik, véd ingen, men en smuk Da

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Libby Fischer Hellmann - Writing Gritty Crime Fiction
FEATURED AUTHOR - Libby Fischer Hellmann left a career in broadcast news in Washington, DC and moved to Chicago over 35 years ago, where she, naturally, began to write gritty crime fiction. Fifteen novels and twenty-five short stories later, she claims they’ll take her out of the Windy City feet first. She has been nominated for many awards in the mystery and crime writing community and has even won a few. As our Author of the Day, Fischer Hellmann tells us all about her latest book, High Crimes. Please give us… Read more