Haabløse Slægter

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)
Haabløse Slægter by Herman Bang

Published:

1880

Pages:

0

Downloads:

3,624

Share This

Haabløse Slægter

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

slash;dt til at være Herredsfoged-kone!"

Saaledes levede de i Begyndelsen. Men efterhaanden som Stella blev ældre, indsaa hun, langsomt, men sikkert, at deres Ægtestab var en noget ulige Alliance, at han var gammel og hun ung, og at det, han gav, og hun maatte nøjes med at modtage, vel ikke var mer end et apathisk Venskab, krydret med en enkelt feberagtig og kort Forelskelse. Men hun opgav ikke Modet. Hun var Midtpunkt i hele Egnens Selskabelighed og uundværlig ved enhver Sammenkomst i tre Miles Omkreds.

Excellencen besøgte dem hvert Aar og var meget indtaget i sin Svigerdatter.

Denne var nu to og tyve Aar. De havde allerede været gift i tre Aar, og det syntes, som om den gamle Læge i Skelskør skulde faa Ret i sine Forhaabninger.

Saa i Ægteskabets tredie Aar blev Stella forelsket; den, hun elskede, var en Ven af hendes eneste Broder og omtrent hendes Jævnaldrende. Hvad der foregik, véd ingen, men en smuk Da

More books by Herman Bang

(view all)
Kathrin Hutson - Messed-up heroes, Excruciating circumstances, and Happily Never Afters
FEATURED AUTHOR - International Bestselling Author Kathrin Hutson has been writing Dark Fantasy, Sci-Fi, and LGBTQ Speculative Fiction since 2000. With her wildly messed-up heroes, excruciating circumstances, impossible decisions, and Happily Never Afters, she’s a firm believer in piling on the intense action, showing a little character skin, and never skimping on violent means to bloody ends.