Sou Shen Ji, vols 4-10 [Chinese, BIG-5]

Sou Shen Ji, vols 4-10 [Chinese, BIG-5]

By

0
(0 Reviews)
Sou Shen Ji, vols 4-10 [Chinese, BIG-5] by Bao Gan

Pages:

0

Downloads:

1,104

Share This

Sou Shen Ji, vols 4-10 [Chinese, BIG-5]

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ù¤¤¡C¤º³D¦º¡C¼B¦V¥H¬°ªñ³DÄ^¤]¡C¨Ê©Ð ©ö¶Ç¤ê¡G¡u¥ß¶à¤lºÃ¡A³Ö§¯³D©~°êªù°«¡C¡v

¡@¡@¾|¬L¤½¤Q¤E¦~¡AÀs²³©ó¾G®Éªù¤§¥~¬¨²W¡C¼B¦V¥H¬°ªñÀsÄ^¤]¡C¨Ê©Ð©ö¶Ç¤ê ¡G¡u²³¤ß¤£¦w¡A³Ö§¯Às²³¨ä¨¶¤¤¤]¡C¡v

¡@¡@¾|©w¤½¤¸¦~¡A¦³¤E³D¶¬W¡A¥e¡A¥H¬°¤E¥@¼q¤£ªÁ¡A¤D¥ß·Õ®c¡C

¡@¡@¯³§µ¤½¤G¤Q¤@¦~¡A¦³°¨¥Í¤H¡C¬L¤ý¤G¤Q¦~¡A¨d°¨¥Í¤l¦Ó¦º¡C¼B¦V¥H¬°¬Ò°¨ º×¤]¡C¨Ê©Ð©ö¶Ç¤ê¡G¡u¤è§B¤À«Â¡A³Ö§¯¨d°¨¥Í¤l¡C¤WµL¤Ñ¤l¡A½Ñ«J¬Û¥ï¡A ³Ö§¯°¨¥Í¤H¡C¡v

¡@¡@ÃQÁ¸¤ý¤Q¤T¦~¡A¦³¤k¤l¤Æ¬°¤V¤Ò¡A»P©d¥Í¤l¡C¨Ê©Ð©ö¶Ç¤ê¡G¡u¤k¤l¤Æ¬°¤V ¤Ò¡A¯÷¿×³±©÷¡A½â¤H¬°¤ý¡C¤V¤Ò¤Æ¬°¤k¤l¡A¯÷¿×³±³Ó¶§¡A³Ö©S¤`¡C¡v¤@¤ê ¡G¡u¨k¤Æ¬°¤k®c¦DÀÝ¡A¤k¤Æ¬°¨k°ü¬F¦æ¤]¡C¡v

¡@¡@¯³§µ¤å¤ý¤­¦~¡A¹C·Ö­l¡A¦³Äm¤­¨¬¤û¡A®É¯³¥@¤j¥Î¥Á¤O¡A¤Ñ¤U«q¤§¡C¨Ê©Ð ©ö¶Ç¤ê¡G¡u¿³í٧СA¹Ü¥Á®É¡A³Ö§¯¤û¥Í¤­¨¬¡C¡v

¡@¡@¯³©l¬Ó¤G¤Q¤»¦~¡A¦³¤j¤Hªø¤­¤V¡A¨¬¼i¤»¤Ø¡A¬Ò¦i¨fªA¡A¤Z¤Q¤G¤H¡A¨£©ó Á{¬«¡A¤D§@ª÷¤H¤Q¤G¥H¶H¤§¡C

¡@¡@º~´f«Ò¤G¦~¡A¥¿¤ë¬Ñ¨»¥¹¡A¦³¨âÀs²{©óÄõ³®§ÊªF¨½·Å³®¤«¤¤¡A¦Ü¤A¥è©]¡A ¥h¡C¨Ê©Ð©ö¶Ç¤ê¡G¡u¦³¼w¾D®`¡A³Ö§¯Às¨£¤«¤¤¡C¡v¤S¤ê¡G¡u¦æ¦D¼É´c¡A¶Â Às±q¤«¥X¡C¡v

¡@¡@º~¤å«Ò¤Q¤G¦~¡A§d¦a¦³°¨¥Í¨¤¡A¦b¦Õ«e¡A¤W¦

More books by Bao Gan

(view all)