Gedichten

Gedichten

By

0
(0 Reviews)
Gedichten by Frans Bastiaanse

Downloads:

733

Share This

Gedichten

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

"omdat Gij Godlijk zijt,
Omdat mijn ziel wil in Uw ziel verzinken,
En ik U ziende, 't bitterst leed wil drinken,
Als ik maar bij U blijven mag altijd.

II.

Ja, moest ik zeggen, wat haar oogen spreken,
Hoe schoon van gloed en hoe oneindig teer,
Dan zoek ik naar den glans van 't doodstil meer,
Waarin de zomermiddagstralen breken.

Maar zie: dan denk ik "neen, zóó zijn zij niet,
Zij zijn als verre gouden morgenlanden,
Waarboven in een bevend blauw verschiet
Het zachte licht der vroege zon komt branden."

En als dan de eerste starre in de' avond troont,
Haar diadeem spreidt, waar de zon gaat keeren,
Dan denk ik: "dat heeft zij, maar zéér verschoond,
"Geheiligd door het hart, dat starre' ontberen."
Zóó: meerblauw, morgenglans, en avondster
Zijn beelden wel, maar van de waarheid ver.

Marti Ward - Drama, Action, and Near-Future Technologies
FEATURED AUTHOR - Marti hasn't been into space yet but has traveled extensively on this planet - living in half a dozen countries. He hasn't yet built an AI as sophisticated as Al - but is working on it, and has 300 publications relating to AI and Robotics. As our Author of the day, Marti tells us all about his book, Moraturi.