Camera Obscura

Camera Obscura

By

0
(0 Reviews)
Camera Obscura by Nicolaas Beets

Published:

1851

Pages:

506

Downloads:

3,972

Share This

Camera Obscura

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e, 18de en 19de, heeft de Schrijver, bij deze 20ste uitgave, aan het bovenstaande iets toe te voegen dan de verzekering, dat hij ook voor haar zijne beste zorgen heeft overgehad; en de herinnering, dat aan de reeds bij het schrijven der Voorrede voor de 6de gevoelde en sedert steeds "dringender" gebleken "behoefte", in het najaar van 1887, door zijn "na vijftig jaar, Noodige en overbodige Opheldering van de Camera Obscura", naar vermogen voldaan is. Een tweede, geheel herziene druk zag daarvan in het voorjaar van 1888 het licht. (Haarlem, De Erven F. Bohn.)

1 Juli, 1900.

Inhoud.

Jongens. 1 Kinderrampen. 5 Een Beestenspel. 13 Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout. 19 Humoristen. 33 Familie Stastok. 36

De Aankomst. 36 De Ontvangst. 38 Hildebrand ziet de stad, en Pieter verstout zich pot te spelen. 42 Het Diakenhuismannetje vertelt zijn historie. 49 Er komen menschen op een kopje thee, om verder het avondje te passeeren. 57 Pieter i

Becki Willis - Christmas Crimes in a Small Community
FEATURED AUTHOR - As an avid reader herself, Becki Willis likes to write about believable characters in believable situations. Many of her books stem from personal experiences. (No worries; she's never actually murdered anyone.) She's won several awards, but the real compliments come from her readers. Becki loves spending time with her family, unraveling a good mystery, traveling, dark chocolate, and strong coffee.  As our Author of the Day, Willis tells us all about her book, Christmas in The Sisters.