Történet

Történet
A Lógody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségrõl

By

0
(0 Reviews)
Történet by Béla Balázs

Pages:

33

Downloads:

2,222

Share This

Történet
A Lógody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségrõl

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

a ház elõtt és a szobaur is lassan leült. De egyszer csak szaladva jön be Róza és utána ifjabb Novoszád Ferenc.

--Az automobil visszajön. Ide fog jönni. Idejön.

Róza elsápadt és ifj. Novoszád Ferenc reszketett és dadogott.

Akkor egy magas, szép nõ jött be az udvarba. Tiszta selyem ruha volt rajta. Telistele drága csipkékkel. Könyökig érõ keztyüi voltak és lobogó tollak nagy kalapján.

--Kérem szépen--kérdezte a hölgy.--Itt lakik Dési Géza festõ?

--Ne-e-em--dadogta ifj. Novoszád Ferenc. Hanem a hölgy épen jobbra nézett a szobaur felé, aki mozdulatlanul állt. Akkor kitárta karját és felkiáltott:

--Géza!--Szervusz Géza!

--Szervusz Alice--mondta a sz

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)