De ondergang der Eerste Wareld

De ondergang der Eerste Wareld

By

0
(0 Reviews)
De ondergang der Eerste Wareld by Willem Bilderdijk

Downloads:

619

Share This

De ondergang der Eerste Wareld

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

tudie te rug wordt gehouden, de zoodanige moet zich nimmer aanmatigen, de hand aan Melpomenes dolk of Calliopes Heldentrompet te slaan. Het is in deze vakken niet dat men zich vormt; men moet ze, om ze in te stappen, reeds meester zijn.

Deze uitdrukking klinkt misschien stout en vermetel, in 't oor van dien gene die my iets meer zou toeschrijven, dan het geen ik hiervoren verklaarde my aangematigd te hebben. Den MOED namelijk van te ondernemen, in hem, die zich-zelven niet ten voorbeeld en wegwijzer opwerpt, maar wien het zijnes ondanks en in wederwil zijner yverigste en aanhoudendste ontschuldigingen, wordt opgelegd. Den zoodanige is niet meer dan goede trouw, wil en vlijt af te vorderen; en hy geeft wat hy vermag, zonder aanmatiging of beschroomdheid. Die den doornbosch druiven afvergt, moet wel de braambezie voor lief nemen; en dezen treft dan ook het verwijt niet, dat zijn vrucht de verwachting te loor stelt.

Het geen hier van het Dichtstuk gegeven wordt, schoon het het ontwerp daar van duidelijk ui

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Amy Crumpton - The Necessity of Self-Care
FEATURED AUTHOR - Amy Crumpton loves to help women take charge of their lives and lean into their strength and significance. She is a licensed counselor and certified coach, with a previous career in business. Crumpton loves books, red wine, words, silence, sand, saltwater, craft beer, coffee and CrossFit. As our Author of the Day, she tells us all about her book, Me First in The Mornings. Please give us a short introduction to what Me First In The Mornings is about. At its core, Me First in the Mornings is… Read more