Majoor Frans

Majoor Frans

By

4
(1 Review)
Majoor Frans by Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint

Published:

1875

Downloads:

608

Share This

Majoor Frans

By

4
(1 Review)

Book Excerpt

was nooit in hem opgekomen, als een voorname leeglooper rond te slenteren en op de beurzen zijner aanzienlijke kennissen en verwanten te teren. Hij had talent, al had hij geen academischen graad kunnen verwerven, en hij had niet geschroomd met dat talent te woekeren op iedere voegzame wijze. Hij was vlug, hij had orde; al had hij geene vaste inkomsten, hij wist rond te komen en, zooals hij het zelf noemde, het hoofd boven water te houden, en sinds de nood hem de deugd van zuinigheid oplegde, wist hij haar te oefenen met een gemak, of het simpel uit liefhebberij geschiedde. Zijne opgeruimdheid had tot hiertoe door die leefwijze niet geleden. En wellicht bracht de fortuin, die hem zoo plotseling voor de voeten werd gelegd, hem in grooter bezwaren, dan hij tot hiertoe had behoeven te trotseeren. Eene beproeving van zijn karakter was het zeker.

Hij zat voor zijne schrijftafel en was druk aan den arbeid, toen Willem Verheyst zijne kamer binnentrad. Onder een luid gejubel vloog hij op, vatte Willems beide ha

Readers reviews

5
4
3
2
1
4.0
Average from 1 Review
4
Write Review
4
In deze briefroman wordt de jongensachtige Francis ('majoor Frans') aan haar achterneef Leopold gekoppeld. Beiden komen uit een goed milieu maar zijn verarmd. Op voorwaarde dat hij met Francis trouwt kan Leopold geld erven van een tante. De romance tussen hen is een belangrijk thema in dit boek. De spelling is die van voor de spellingshervorming van 1948 (neen, hooren, bosschen, etc) en er zijn veel Franse woorden in dit boek. Het boek geeft inzicht in de leefwijze van de bovenklasse in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw.