Het Leven der Dieren

Het Leven der Dieren
Deel 1, Hoofdstuk 4: De Roofdieren

By

0
(0 Reviews)
Het Leven der Dieren by Alfred Edmund Brehm

Downloads:

461

Share This

Het Leven der Dieren
Deel 1, Hoofdstuk 4: De Roofdieren

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ng komen.

De Katten zijn sterke en uiterst behendige dieren. Elke beweging van haar getuigt zoowel van kracht als van lieftallige behendigheid. Bijna alle soorten van deze familie gelijken op elkander zoowel door de eigenschappen van het lichaam als door die van den geest, al is het dan ook, dat de eene soort in het een of ander opzicht boven de andere bevoorrecht schijnt te zijn, of bij de andere schijnt achter te staan. Alle Katten gaan goed, maar langzaam, voorzichtig en zonder gedruisch te maken; zij loopen snel en zijn in staat tot het maken van horizontale sprongen over afstanden, die vele malen grooter zijn dan haar lichaamslengte. Slechts weinige soorten, en wel de grootste, zijn niet in staat om boomen te beklimmen, hoewel deze kunst door de meeste met veel behendigheid wordt uitgeoefend. Ofschoon zij voor 't meerendeel een tegenzin hebben in 't water, zwemmen zij ingeval van nood toch zeer goed; geen enkele soort althans verliest in 't water licht haar leven. Bovendien hebben zij er slag van

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book