Noveller

Noveller

By

0
(0 Reviews)
Noveller by Minna Canth

Published:

1894

Pages:

140

Downloads:

1,399

Share This

Noveller

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ckans barn»,) en skildring af proletariatets elände, slutande med förtviflan, brott och fängelse. Detta stycke uppfördes blott en enda gång 1888, då det också utkom i tryck. Dess vidare uppförande blef förbjudet, det ansågs för revolutionärt, uppviglande. Därtill kom någonting för mig oväntadt: det tillintetgjordes också af kritiken, icke blott den konservativa, utan också, på få undantag när, af den frisinnade kritiken.

Jag hade altså på ett bedröfligt sätt fått afsked från teatern; min författarevärksamhet ansågs numera knapt på något håll värd någon uppmuntran. För visso fick jag den tiden besanna Renans ord: »Mycket stark och mycket klok må den vara, som af plikt, äregirighet eller ett omildt öde kallas att blanda sig i den stackars mänsklighetens angelägenheter.&raq

More books by Minna Canth

(view all)
Katie Powner - Refreshing and Meaningful Contemporary Stories
FEATURED AUTHOR - Katie Powner is an award-winning author who lives in Montana, where cows still outnumber people. She writes contemporary fiction about redemption, relationships, and finding the dirt road home. Katie is a mom to the third power (biological, adoptive, and foster) who believes every child deserves a loving family. As our Author of the Day, she tells us all about her book, Where the Blue Sky Begins.