Blindskär

Blindskär

By

0
(0 Reviews)
Blindskär by Minna Canth

Published:

1888

Downloads:

1,825

Share This

Blindskär

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

Hon gaf ett hemligt tecken åt Alma, som genast steg upp och bad herrarna komma och taga en smörgås.

Bordet var dukadt ute på verandan. Sedan Alma kastat en granskande blick deröfver, smålog hon mot Maja Lisa, hvars ögon glänste i tamburdörrens springa.

"Var stilla!" sade Maja Lisa åt Mina, som höjde sig på tåspetsarna bakom henne, för att också hon skulle få se herrarna äta. "Var stilla, så att de inte märka något. En vacker karl, den der unga magistern, är han inte? Och så artig mot frun, att man inte så kan säga. Men nog tyckes maten smaka dem. Ser du, hur aptekarn tar för sig på tallriken. Brödet blir slut, gud välsigne! Spring och skär upp, jag skall gå efter korgen."

Med röda kinder och så förlägen, att knäna darrade, skyndade Maja Lisa att taga korgen från bordet. Hon trodde att allas &oum

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Geoffrey Saign - Pulse-pounding, Action-packed Thrillers
FEATURED AUTHOR - Award-winning author Geoffrey Saign has spent many years studying kung fu and sailed all over the South Pacific and Caribbean. He uses that experience and sense of adventure to write the Jack Steel and Alex Sight thriller action series. Geoff loves to sail big boats, hike, and cook—and he infuses all his writing with his passion for nature. As our Author of the Day, Saign tells us all about his book, Steel Force. Please give us a short introduction to what Steel Force is about. Steel Force is… Read more