De Leeuw van Vlaanderen

De Leeuw van Vlaanderen
Of de Slag der Gulden Sporen

By

0
(0 Reviews)
De Leeuw van Vlaanderen by Hendrik Conscience

Pages:

401

Downloads:

3,650

Share This

De Leeuw van Vlaanderen
Of de Slag der Gulden Sporen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

al,--onze luisterrijke geschiedenis, en alles wat wij van onze vaderen geërfd hebben? Neen, er is nog te veel echt Vlaams bloed in de wereld opdat dit mogelijk zij, wat boze staatkunde men ook gebruike.--Dit zal, dit kan niet zijn.--Ik bezweer u, mijn landgenoten, legt de hand op uw hart en vraagt uzelf:--Zal ik de naam mijner Vaderen verloochenen, de naam van Vlaming voor een andere verwisselen? En als een nieuw aangekomene mij laten herdopen alsof mijn stam geen wortelen in de wieg der volken had?--

Ho! Ik gevoel het, uw boezem klopt voor het Vaderland, en de ontkenning:--Neen! rolt met verontwaardiging van uw lippen. Ja gij zijt Vlaming en zult Vlaming blijven.--En zo worde de roemrijke naam tot het einde der wereld voortgezet, ondanks de aanslagen der volkbedervers.

Indien het Staatsbestuur een smelting wil pogen, dat men dan de meerderheid der Natie ten grondslag neme of dat men elk het zijne late, en dat is billijk en rechtvaardig; de Walen welke in ons Vlaams Land geen ambten bezitte

More books by Hendrik Conscience

(view all)
Michael James - Non-Stop, Thrilling Adventure
FEATURED AUTHOR - Michael James spent his formative years writing, and when he wasn't writing, he was writing. A mistaken belief that a "real" job would be more satisfying led him down a dark path that did not involve writing but did involve meetings. Fortunately, he has since course-corrected and is back on the right (write? Ha!) path. The Hotel at the End of Time is not his first book, but it is the one with the most Hotels in it. He lives in Canada with his family.