Eene Gekkenwereld!

Eene Gekkenwereld!

By

0
(0 Reviews)
Eene Gekkenwereld! by Hendrik Conscience

Downloads:

790

Share This

Eene Gekkenwereld!

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

in dezen moordenaarskuil, veel heb betaald, twijfel ik niet of de hemelpoort zal voor mij wagenwijd openstaan."

"In alle geval," hervatte ik, "zijt gij niet naar Amerika gegaan? Hoe kwaamt gij hier?"

"Op eene zeer eenvoudige, doch tevens volstrekt onbegrijpelijke wijs. Mijn vriend Mathijs en ik hadden sedert lang een ontwerp gevormd, om het klooster der Trappisten, bij Westmalle, eens te bezoeken. Een zekeren vroegen morgen, vertrokken wij met de diligence Van Gend & Co., stapten af bij het klooster, bezichtigden het op ons gemak, en gingen verder naar het dorp Westmalle, om er eens goed te middagmalen. Wij bleven lang aan tafel,--veel te lang voor ons geluk,--en dronken er zoo menige flesch wijn, dat de diligence Van Gend, die ons terug naar Antwerpen moest voeren, reeds lang voorbij was, eer wij er aan dachten dat het tijd was om te vertrekken.... Vijf uren te voet afleggen, dit was geen troostend vooruitzicht, bovenal langs eenen rechten, eentonigen steenweg. Dan kwamen wij op de gedachte

More books by Hendrik Conscience

(view all)
V.R. Christensen - Classically Inspired Romantic Historical Fiction
FEATURED AUTHOR - V.R. Christensen writes classically inspired romantic historical fiction and steampunk dystopian novels of depth and sensitivity. V.R.’s historical romances have been multiple-time bestsellers and have been compared to Jane Austen and Charles Dickens (a literary lovechild, perhaps?) V.R. is half English and resides in the United States, though she spends a majority of her time immersed in late-Victorian classic literature and costume dramas.