Het Nieuwe Leven

Het Nieuwe Leven
(La Vita Nuova)

By

0
(0 Reviews)
Het Nieuwe Leven by Dante Alighieri

Downloads:

978

Share This

Het Nieuwe Leven
(La Vita Nuova)

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

n Amor noemde. Bij gelegenheid van een dier optochten waarschijnlijk was het dat de achttienjarige Dante de enkele maanden jongere Bice Portinari, de "allerlieflijkste", de "jeugdige engel", die sinds zijn negende jaar de stil-aangebeden "Vrouwe zijner gedachte" was, voor de tweede maal ontmoette en voor 't eerst haar stem hoorde. "Voorbij schrijdend door eene straat wendde zij de oogen naar dien kant, waar ik, vol vreeze, stond: en in hare onuitsprekelijke hoofschheid groette zij mij met een blik zòò vol van deugden, dat het mij toescheen als zage ik de grenzen aller zaligheid" (§ III). Voor het eerst hoorde hij haar stem en zoozeer ontroerde hem het nieuw geluk dat hij zich "als dronken van de menigte afzonderde" en vlood naar de eenzaamheid van zijn kamer om daar te peinzen over "deze zeer hoofsche Vrouwe". En hier had de jonge dichter--want "reeds had hij uit zichzelf de kunst geleerd in rijmen te spreken"--in wiens hoofd de ridderlijke verzen van een Bertrand de Born, een Folquet de Ma

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Rea Frey - Is Kidnapping Ever Justified?
FEATURED AUTHOR - Rea Frey is the author of the novels NOT HER DAUGHTER and BECAUSE YOU'RE MINE. When she's not working on her own books, you can find her coaching clients, homeschooling her daughter, or plotting her next great adventure. As our Author of the Day, Frey tells us more about Not Her Daughter. Please give us a short introduction to what Not Her Daughter is about. Not Her Daughter aims to answer one question: is kidnapping ever justified? When successful entrepreneur Sarah Walker sees five-year-old… Read more