Het Nieuwe Leven

Het Nieuwe Leven
(La Vita Nuova)

By

0
(0 Reviews)
Het Nieuwe Leven by Dante Alighieri

Downloads:

967

Share This

Het Nieuwe Leven
(La Vita Nuova)

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

n Amor noemde. Bij gelegenheid van een dier optochten waarschijnlijk was het dat de achttienjarige Dante de enkele maanden jongere Bice Portinari, de "allerlieflijkste", de "jeugdige engel", die sinds zijn negende jaar de stil-aangebeden "Vrouwe zijner gedachte" was, voor de tweede maal ontmoette en voor 't eerst haar stem hoorde. "Voorbij schrijdend door eene straat wendde zij de oogen naar dien kant, waar ik, vol vreeze, stond: en in hare onuitsprekelijke hoofschheid groette zij mij met een blik zòò vol van deugden, dat het mij toescheen als zage ik de grenzen aller zaligheid" (§ III). Voor het eerst hoorde hij haar stem en zoozeer ontroerde hem het nieuw geluk dat hij zich "als dronken van de menigte afzonderde" en vlood naar de eenzaamheid van zijn kamer om daar te peinzen over "deze zeer hoofsche Vrouwe". En hier had de jonge dichter--want "reeds had hij uit zichzelf de kunst geleerd in rijmen te spreken"--in wiens hoofd de ridderlijke verzen van een Bertrand de Born, een Folquet de Ma

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
John Egenes - Guided by a Horse
FEATURED AUTHOR - John Egenes has been a musician, a saddlemaker, a dog catcher, a university lecturer, and a hobo, and many other things. His life is a highway that he views through a windshield full of squashed bugs. As our Author of the Day, Egenes talks about his horseback journey through America, his horse Gizmo and his love for music. For readers who haven't heard of the book before, please give us a short summary what Man & Horse: The Long Ride Across America is about. The book is a memoir that… Read more