De Reis om de Wereld

De Reis om de Wereld

By

0
(0 Reviews)
De Reis om de Wereld by Charles Darwin

Downloads:

2,027

Share This

De Reis om de Wereld

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

d zoo weinig indruksels achtergelaten, dat wij hier ons spoor kwijtraakten en den weg naar Fuentes insloegen. Dit laatste bemerkten wij niet eer voordat wij er aankwamen; doch later hadden wij pleizier van onze vergissing. Fuentes is een aardig dorp aan een kleinen stroom gelegen; en alles scheen welvarend, behalve zij die dit het meest moesten wezen, namelijk--de bewoners. De zwarte spiernaakte kinderen zagen er zeer armzalig uit, en droegen bosschen brandhout half zoo groot als zij zelven.

Dicht bij Fuentes zagen wij eene groote schaar paarlhoenders [9]--misschien wel vijftig of zestig in getal. Zij waren zoo schuw, dat wij hen niet konden naderen, ontweken ons door evenals patrijzen op een regenachtigen Septemberdag met opgeheven kop weg te loopen, en spreidden onmiddellijk de vleugels uit als wij hen vervolgden.

De natuur van St.-Domingo bezit eene schoonheid, die men volstrekt niet verwacht te midden van het overwegend mistroostige karakter van het overige deel van het eiland. Het dorp is g

More books by Charles Darwin

(view all)
Alfred Wurr - Fun, Exciting Sci-fi/fantasy Adventure
FEATURED AUTHOR - Alfred Wurr is a Canadian author, video game and software developer, computer scientist, and former Olympic wrestler.  As our Author of the Day, he tells us all about his book, Phantom Frost. Please give us a short introduction to what Phantom Frost is about. In 1983 Nevada, an amnesic snow being, haunted by visions of impending doom, must evade the government agents that hunt him. He’s got to keep a low profile and stay cool in a too-hot world as he seeks out an ancient chamber that may hold… Read more