De dood van Sherlock Holmes — De terugkeer van Sherlock Holmes

De dood van Sherlock Holmes — De terugkeer van Sherlock Holmes

By

0
(0 Reviews)
De dood van Sherlock Holmes — De terugkeer van Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle

Pages:

217

Downloads:

6,855

Share This

De dood van Sherlock Holmes — De terugkeer van Sherlock Holmes

By

0
(0 Reviews)
De gebochelde -- De afgesneden ooren -- De klerk van den effectenhandelaar -- Het scheepvaart-verdrag -- De dood van Sherlock Holmes -- Het avontuur van de Opleidingsschool -- Het avontuur van "Zwarte Peter" -- Het avontuur van "Charles Augustus Milverton" -- Het avontuur van de zes Napoleons.

Book Excerpt

lijk, de deur te openen. Maar hier deed zich een bijzondere en onverwachte moeilijkheid voor. De sleutel stak niet aan de binnenzijde in de deur en was ook nergens in de kamer te vinden. Hij begaf zich daarom weer door het raam naar buiten en keerde met een politiebeambte en een geneesheer terug. Mevrouw Barclay, op wie natuurlijk zware vermoedens rustten, werd in nog steeds bewusteloozen toestand naar haar kamer gebracht. Toen werd het lijk van den kolonel op een sofa geplaatst en in de kamer, waar het vreeselijk drama was voorgevallen, een nauwkeurig onderzoek ingesteld.

De wonde, waaraan de kolonel was bezweken, scheen een twee duim lange snede aan het achterhoofd te zijn, waarschijnlijk toegebracht door een hevigen slag met een stomp wapen. Ook was het volstrekt niet moeilijk te gissen, welk wapen dit was geweest. Op den vloer, dicht bij het lijk, lag een knots van hard hout, versierd met snijwerk en een beenen greep.

De kolonel bezat een rijke verzameling wapenen, medegebracht uit de versch

More books by Arthur Conan Doyle

(view all)
 Adam Nicholls & Jay Nadal - Private Eyes, Detectives and Psych Thrillers
FEATURED AUTHOR -  Adam Nicholls grew up in the southwest of England, where he studied creative writing while working a variety of full-time jobs. When his Mason Black series was first published, he quickly became a bestseller and then went on to create a name for himself in the thriller genre. Adam now lives with his wife in Bristol.