Yr Hwiangerddi

Yr Hwiangerddi

By

0
(0 Reviews)
Yr Hwiangerddi by Owen M. Edwards

Pages:

137

Downloads:

1,700

Share This

Yr Hwiangerddi

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ei mham,
Gaiff y gwin a'r bara cann;
Hi gaiff 'falau per o'r berllan,
Ac yfed gwin o'r llester arian.

LIX. MERCH EI THAD.

Morfudd fach, merch ei thad,
Gaiff y wialen fedw'u rhad;
Caiff ei rhwymo wrth bost y gwely
Caiff ei chwipio bore yfory.

LX. COLLED.

Whic a whiw!
Aeth y barcud a'r ciw;
Os na feindwch chwi ato,
Fe aiff ag un eto.

LXI. ANODD COELIO.

Mae gen i hen iar dwrci,
A mil o gywion dani;
Pob un o rheiny yn gymaint ag ych,--

Ond celwydd gwych yw hynny?

LXII. DODWY DA.

Mae gen i iar a cheiliog
A brynnais i ar ddydd Iau;
Mae'r iar yn dodwy wy bob dydd,

A'r ceiliog yn dodwy dau.

LXIII. BYW DETHEU.

Mae gen i iar a cheiliog,

A hwch a mochyn tew;
Rhwng y wraig a finne,

'R ym ni'n eig wneyd hi'n lew.

LXIV. DA.

Mae gen i ebol melyn