Dante en Beatrice

Dante en Beatrice
En andere verzen

By

0
(0 Reviews)
Dante en Beatrice by Frederik van Eeden

Published:

1918

Downloads:

1,180

Share This

Dante en Beatrice
En andere verzen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ne!

XXI.

Gij, Alighieri, "_Glans der Eeuw_" geheeten,
Ook U noem ik met wijdingsvoller Naam,
want _Liefde_ zaligt slechts met _Wijsheid_ saam
en alle Smart vergaat voor 't zoete Weeten.

Kom, Wijsheid! dat uw zeegnend licht beschaam
wie vreezen van de vrucht der kennis te eeten,
en breng' te schand wie lichtschuuw zich vermeeten
de kracht te keeren van uw vrijen Aâm.

Vaar als een frissche wind de velden oover,
de vuuren aller Liefde wakker aan!
doe aller Harten Vlammen samenslaan!
en vaag den Heemel schoon met éénen toover!

dat 't dwalend volk weer d'oogen opwaarts richt
en schouwt naar d'één'gen Oorsprong van Uw licht.

XXII.

De Stem des Lichts, die dóórbreekt ooveral,
doet dreunend òp de gouden heemeldeuren,
en de verborgen duisternissen scheuren
door 't verre daveren van haar geschal,

dan baart de troostelooze nach

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Gloria Squitiro - A Skydiver Afraid of Heights
FEATURED AUTHOR - It’s her calling to make every husband on earth feel grateful they’re not married to her. Gloria Squitiro is the birth mother of Tara and Andrew Squitiro, and the cosmic mother of Alex, Nick, Pipo and Anna. Squitiro is an advocate and a dreamer who takes concrete steps to realize her goals and make a lasting, positive impact. Her passion is to get to the heart of issues so people need not be rescued at all. Gloria has been married to her husband (Funk) for 40 years. She became his campaign… Read more