Dante en Beatrice

Dante en Beatrice
En andere verzen

By

0
(0 Reviews)
Dante en Beatrice by Frederik van Eeden

Published:

1918

Downloads:

1,190

Share This

Dante en Beatrice
En andere verzen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ne!

XXI.

Gij, Alighieri, "_Glans der Eeuw_" geheeten,
Ook U noem ik met wijdingsvoller Naam,
want _Liefde_ zaligt slechts met _Wijsheid_ saam
en alle Smart vergaat voor 't zoete Weeten.

Kom, Wijsheid! dat uw zeegnend licht beschaam
wie vreezen van de vrucht der kennis te eeten,
en breng' te schand wie lichtschuuw zich vermeeten
de kracht te keeren van uw vrijen Aâm.

Vaar als een frissche wind de velden oover,
de vuuren aller Liefde wakker aan!
doe aller Harten Vlammen samenslaan!
en vaag den Heemel schoon met éénen toover!

dat 't dwalend volk weer d'oogen opwaarts richt
en schouwt naar d'één'gen Oorsprong van Uw licht.

XXII.

De Stem des Lichts, die dóórbreekt ooveral,
doet dreunend òp de gouden heemeldeuren,
en de verborgen duisternissen scheuren
door 't verre daveren van haar geschal,

dan baart de troostelooze nach

AmyLea Murphy - An Unsettling, Surprising, and Ultimately Hopeful Mystery
FEATURED AUTHOR - AmyLea Murphy is a former attorney and the author of Fine, a young adult mystery novel about one girl’s search for answers to why her sister vanished, and what it really means to be “fine.” A survivor of many things, including cancer, AmyLea has dedicated her life to bringing light into the darkest moments. She enjoys writing about life-changing moments that unearth the resilient beauty of the human spirit in the hopes it empowers her readers to embrace life in all of its messiness. When she… Read more