Dante en Beatrice

Dante en Beatrice
En andere verzen

By

0
(0 Reviews)
Dante en Beatrice by Frederik van Eeden

Published:

1918

Downloads:

1,183

Share This

Dante en Beatrice
En andere verzen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ne!

XXI.

Gij, Alighieri, "_Glans der Eeuw_" geheeten,
Ook U noem ik met wijdingsvoller Naam,
want _Liefde_ zaligt slechts met _Wijsheid_ saam
en alle Smart vergaat voor 't zoete Weeten.

Kom, Wijsheid! dat uw zeegnend licht beschaam
wie vreezen van de vrucht der kennis te eeten,
en breng' te schand wie lichtschuuw zich vermeeten
de kracht te keeren van uw vrijen Aâm.

Vaar als een frissche wind de velden oover,
de vuuren aller Liefde wakker aan!
doe aller Harten Vlammen samenslaan!
en vaag den Heemel schoon met éénen toover!

dat 't dwalend volk weer d'oogen opwaarts richt
en schouwt naar d'één'gen Oorsprong van Uw licht.

XXII.

De Stem des Lichts, die dóórbreekt ooveral,
doet dreunend òp de gouden heemeldeuren,
en de verborgen duisternissen scheuren
door 't verre daveren van haar geschal,

dan baart de troostelooze nach

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Lynda McDaniel - Page-Turners that Engage and Inspire
FEATURED AUTHOR - Lynda McDaniel loves writing page-turners--both fiction and nonfiction. And she loves helping others to do the same, living into their dreams of writing books. She believes her success comes down to a respect for her readers and clients. Lynda says she is easily bored, so she works hard to engage and inspire her readers.  Over the years, she has written more than 1,200 articles for major magazines, hundreds of newsletters and blogs. She is proudest of the 18 books she's written. As our Author… Read more