Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας

Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας

By

0
(0 Reviews)
Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας by Paulos Karolides

Pages:

0

Downloads:

53

Share This

Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας

By

0
(0 Reviews)

More books by Paulos Karolides

(view all)
Nick Adams - Space Opera Based on Upcoming NASA Technology
FEATURED AUTHOR - Nick Adams grew up in a small village near Maidstone in Kent, England and right from an early age was a fervent NASA, space and Apollo fan. After watching the first moon landing in 1969 and the subsequent moon missions that followed, he discovered science fiction books and cut his teeth reading Asimov, E. E. Doc Smith and Alan Dean Foster. In more recent times, Andy Weir and Peter F Hamilton to name but two, have joined them on the bookshelves.