De Lof der Zotheid

De Lof der Zotheid

By

0
(0 Reviews)
De Lof der Zotheid by Desiderius Erasmus

Pages:

257

Downloads:

6,061

Share This

De Lof der Zotheid

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e goed, in welk een kwaden naam de Zotheid zelfs bij de zotsten staat--beweer ik toch, dat ik en ik alleen door mijn goddelijke macht Goden en menschen vervroolijk. Hiervan is dit zeker een meer dan voldoend bewijs, dat, zoodra ik voor deze zoo talrijke vergadering was opgetreden om het woord te voeren, eensklaps uw aller aangezichten zoo blonken van een ongekende en ongewone vreugde, dat gij zoo plotseling het voorhoofd ontrimpeldet en mij met zulk een blijden en beminnelijken lach toejuichtet, dat gij allen, die ik hier uit alle hoeken der wereld voor mij zie, waarlijk niemand uitgezonderd, gelijk de Goden bij Homerus, te veel nectar met nepenthes [24] schijnt gebruikt te hebben, terwijl ge vroeger zoo bedroefd en bekommerd waart neergezeten, alsof ge nog pas uit Trophonius' hol [25] waart teruggekomen. Maar 't gaat hiermede als wanneer de zon het eerst haar schoon en gulden gelaat aan 't aardrijk vertoont of na een strengen winter de lente opnieuw den zoelen adem der westenwinden brengt: dan verandert aans

More books by Desiderius Erasmus

(view all)
Ruth Saberton - Family, Forbidden Love, and Long Kept Secrets
FEATURED AUTHOR - Ruth Saberton always knew she wanted to be a writer. From an early age, she was busy filling notebooks with stories. Her debut novel, 'Katy Carter Wants a Hero' was championed by Richard and Judy and nominated for the RNA's Romantic Comedy of the Year Award as well as being described by Heat Magazine as, 'the heir apparent to Bridget Jones'. Ruth writes under her own name, but also has several pen names which include Jessica Fox, Georgie Carter, Holly Cavendish, and Lucy Hepburn. Ruth is… Read more