De Lof der Zotheid

De Lof der Zotheid

By

0
(0 Reviews)
De Lof der Zotheid by Desiderius Erasmus

Pages:

257

Downloads:

6,004

Share This

De Lof der Zotheid

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e goed, in welk een kwaden naam de Zotheid zelfs bij de zotsten staat--beweer ik toch, dat ik en ik alleen door mijn goddelijke macht Goden en menschen vervroolijk. Hiervan is dit zeker een meer dan voldoend bewijs, dat, zoodra ik voor deze zoo talrijke vergadering was opgetreden om het woord te voeren, eensklaps uw aller aangezichten zoo blonken van een ongekende en ongewone vreugde, dat gij zoo plotseling het voorhoofd ontrimpeldet en mij met zulk een blijden en beminnelijken lach toejuichtet, dat gij allen, die ik hier uit alle hoeken der wereld voor mij zie, waarlijk niemand uitgezonderd, gelijk de Goden bij Homerus, te veel nectar met nepenthes [24] schijnt gebruikt te hebben, terwijl ge vroeger zoo bedroefd en bekommerd waart neergezeten, alsof ge nog pas uit Trophonius' hol [25] waart teruggekomen. Maar 't gaat hiermede als wanneer de zon het eerst haar schoon en gulden gelaat aan 't aardrijk vertoont of na een strengen winter de lente opnieuw den zoelen adem der westenwinden brengt: dan verandert aans

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
T Gephart - A Fine Line Between Obsession and Admiration
FEATURED AUTHOR - T Gephart is a USA Today and International bestselling author from Melbourne, Australia. With an approach to life that is somewhat unconventional, she prefers to fly by the seat of her pants rather than adhere to some rigid roadmap. Her lack of "plan" has resulted in a rather interesting and eclectic resume, which reads more like the fiction she writes than an actual employment history. She'd tell you all about it, but the statute of limitations hasn't expired yet. But all those crazy twists… Read more