Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding

Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding

By

0
(0 Reviews)
Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding by Christian Flor

Published:

1846

Pages:

0

Downloads:

672

Share This

Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

at indføre Naturvidenskaberne i Folkeoplysningen. Hertil lovede ogsaa Selskabet til Naturlærens Udbredelse sin Understøttelse ved at skjenke os Apparater til et Beløb af 200 Rbdlrs. Værdi. Desuden havde H. M. Kongen allernaadigst skjænket Høiskolen et fuldstændigt Gymnastik-Apparat og flere private Fædrelandsvenner ydet Hjælp i Penge, Bøger eller andre Ting.

Høiskolen var saaledes kommen i Besiddelse af den fornødne Lærerkraft og Spørgsmaalet var nu, om Eleverne havde Lyst til at blive, og om Forældrene, tvertimod deres naturlige og vante Forestillinger, kunde overtale sig til at undvære deres arbeidsdygtige Sønner om Sommeren. Resultatet blev, at af Vinterhalvaarets 22 Elever forbleve de 10 Sommeren over, hvilket den, der kjender Forholdene, vil ansee for en ikke ubetydelig Seier for Høiskolen.

Efterhaanden yttrede sig nu hos Bondestandens Ungdom rundt omkring i Landet Lys

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
William David Ellis - When Dragons Blow Into a Sleepy Texas Town
FEATURED AUTHOR - William David Ellis is a storyteller. And an award winning author. Whether it’s weaving an old narrative into an entertaining and illuminating yarn or fashioning something brand new from wisps of legend, he can tell a story. Other than that, he is the son of an English teacher, the husband of an English teacher, and the father of an English teacher. In spite of them, he occasionally punctuates. He also is a beekeeper, a blackberry farmer, and the faithful guardian a sentient German shepherd.… Read more