Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding

Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding

By

0
(0 Reviews)
Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding by Christian Flor

Published:

1846

Pages:

0

Downloads:

673

Share This

Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

at indføre Naturvidenskaberne i Folkeoplysningen. Hertil lovede ogsaa Selskabet til Naturlærens Udbredelse sin Understøttelse ved at skjenke os Apparater til et Beløb af 200 Rbdlrs. Værdi. Desuden havde H. M. Kongen allernaadigst skjænket Høiskolen et fuldstændigt Gymnastik-Apparat og flere private Fædrelandsvenner ydet Hjælp i Penge, Bøger eller andre Ting.

Høiskolen var saaledes kommen i Besiddelse af den fornødne Lærerkraft og Spørgsmaalet var nu, om Eleverne havde Lyst til at blive, og om Forældrene, tvertimod deres naturlige og vante Forestillinger, kunde overtale sig til at undvære deres arbeidsdygtige Sønner om Sommeren. Resultatet blev, at af Vinterhalvaarets 22 Elever forbleve de 10 Sommeren over, hvilket den, der kjender Forholdene, vil ansee for en ikke ubetydelig Seier for Høiskolen.

Efterhaanden yttrede sig nu hos Bondestandens Ungdom rundt omkring i Landet Lys

Readers reviews

5
4
3
2
1
0.0
Average from 0 Reviews
0
Write Review
Be the first to review this book
Geoffrey Saign - Pulse-pounding, Action-packed Thrillers
FEATURED AUTHOR - Award-winning author Geoffrey Saign has spent many years studying kung fu and sailed all over the South Pacific and Caribbean. He uses that experience and sense of adventure to write the Jack Steel and Alex Sight thriller action series. Geoff loves to sail big boats, hike, and cook—and he infuses all his writing with his passion for nature. As our Author of the Day, Saign tells us all about his book, Steel Force. Please give us a short introduction to what Steel Force is about. Steel Force is… Read more