Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde

Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde

By

0
(0 Reviews)
Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde by Nelly Montijn-de Fouw

Pages:

0

Downloads:

2,328

Share This

Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

ijzen op oude overleveringen betreffende den persoon van Arthur, welke overleveringen niet altijd begrijpelijk waren voor de middeleeuwsche schrijvers en daardoor vaak op verwarde wijze door hen werden weergegeven. Het bestaan van die overleveringen moeten wij in het oog houden, wanneer wij straks willen verklaren, hoe de verhalen omtrent onzen held plotseling zóó zeer uitgebreid werden, dat zij tenslotte als een der groote middeleeuwsche sagenkringen moeten worden beschouwd.

Het mag betwijfeld worden of zij ooit tot dezen ongekenden bloei geraakt zouden zijn, als hieraan niet de stoot was gegeven door het werk van Geoffrey of Monmouth, die ons omstreeks het jaar 1139 in zijn: "Historia Regum Brittanniae" het eerste volledige verslag gaf van de Arthur-geschiedenis [10]. Het vraagstuk van Geoffrey's bronnen is nog steeds onopgelost; of hij ooit het "most ancient book in the British language" gebruikte, waarover hij in zijne opdracht aan Robert, graaf van Gloucester, spreekt en hetwelk hij

Jeff Buick - Clever, Fast-Paced Thriller Featuring a Complex Series of Crimes
FEATURED AUTHOR - Jeff Buick writes fast-moving fiction across numerous genres, including mystery, suspense, thrillers and crime. For Jeff, it’s all about the story. Nothing works without a great story relentlessly driving the action ahead. A tight plot with well-crafted characters means a psychological thriller geared for readers who love an adventure. Creating the characters who populate his books is second only to the plot line, and there’s no better place to find those characters than in the real world.… Read more