Boken om lille-bror

Boken om lille-bror
Ett äktenskaps roman

By

0
(0 Reviews)
Boken om lille-bror by Gustaf af Geijerstam

Published:

1914

Pages:

158

Downloads:

1,565

Share This

Boken om lille-bror
Ett äktenskaps roman

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

jlighet av ett annat liv?» genmälde jag.

Hon skakade på huvudet med en energisk åtbörd.

»Nej», utbrast hon. »Jag vill ingenting annat, än det som är. Jag vill få sova en gång i jorden under en vacker blomsterkulle. Det är allt för mig, och det ber jag Gud om varje afton.»

Hon bad till Gud varje kväll, och hon trodde icke på ett odödligt liv. Jag visste det, och jag kände ånyo det underbara i denna hennes egen gåta, som för henne blott var naturlig verklighet. Jag strök hennes skuldra för att låta henne veta, att jag hört och förstått, och med en plötslig övergång frågade hon:

»Tror du på något annat?»

»Jag varken tror eller inte tror.»

Hon upprepade mina ord alldeles tonlöst, ehuru hon hört dem flera gånger förr, upprepade dem, som om de i

More books by Gustaf af Geijerstam

(view all)