Los Cent Consells del Consell de Cent

Los Cent Consells del Consell de Cent

By

0
(0 Reviews)
Los Cent Consells del Consell de Cent by Pompeu Gener

Published:

1891

Pages:

33

Downloads:

1,101

Share This

Los Cent Consells del Consell de Cent

By

0
(0 Reviews)
escrits de ma de Fra Feliu Piu de Sanct Guiucanonie de la Seu ab altres Maximes e Veritatsque shi enclouen e son en vers.

Book Excerpt

finades.

Per fi, el dit aucòleg considerava com pseudo-auques totes aquelles que no tenien, o tenien més de 48 redolins, no sent aquestos quadrats y de tamany regular, o sent pintats o estant destinats a la loteria, com aquell de:

«Pierde el estudiante por su modo de vivir de una manera bergante...»

Y tenia rahó. En l'auca, manifestació artística especialment infantil e ignocenta, per res hi deu entrarhi l'interes, y molt menos el joch.

¡Deu vulgues que pels refrans en surtís un altre bibliòfil metodista com el dit aucòleg!

* * *

LOS CENT CONÇEYLS DEL CONÇEYL DE CENT

"IO En Pere Gralha de Valencia, Senescal dell glorios rey dom Alphons d'Arago comprí lo present cohern en los bancs de Napolls en mans de corredor, a quinze dies dell mes de giner dell ayn M.CCCXIII, essentne temporalment castella dell casteyl Della Chera, per part dell molt alt senyor r

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)