Sprookjes

Sprookjes
Tweede verzameling

By

0
(0 Reviews)
Sprookjes by Jacob Grimm, Wilhelm Grimm

Pages:

234

Downloads:

3,662

Share This

Sprookjes
Tweede verzameling

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

zelf voor zijn ezel wou zorgen, zou wel niet veel te verteren hebben; maar toen de vreemde een paar goudstukken uit zijn zak haalde, en verzocht daar wat goeds voor zijn avondmaal voor in te slaan, zette hij groote oogen op, en ging zelf om het beste te halen, wat er te krijgen was. Na den maaltijd vroeg de gast wat hij schuldig was; de kastelein schreef met dubbel krijt, en zei, dat er nog een paar goudstukken bij moesten. De jongen greep in zijn zak, maar zijn goudstukken waren op. »Wacht een oogenblikje, kastelein,« zei hij, »ik zal even geld gaan halen,« en hij ging, maar nam het tafellaken meê. Daar begreep de waard niets van, en hij sloop hem nieuwsgierig achterna. De gast had de staldeur gegrendeld, en daarom keek hij door een reet. De vreemde spreidde het tafellaken onder den ezel en riep: »Brikklebrit!« en oogenblikkelijk begon den ezel goud te spuwen, van voren en van achteren, dat het wel een regen van goud leek. »Te deksel!« dacht de waard, &ra

More books by Jacob Grimm, Wilhelm Grimm

(view all)
B. Taylor Lewis - An Impossible Marriage...An Unforgivable Act...A Story of Redemption
FEATURED AUTHOR - B. Taylor Lewis graduated from Texas Tech University where she studied English and education. For the last fifteen years, she has served alongside her husband and best friend in ministry both in Texas and in Utah, but one of her greatest joys in life is being called “Mom” to her three boys. As an adult with an active imagination and a desire to speak truth, she began writing for her local church which led to so much more. Now, she seeks to craft stories that ultimately point to the greatest… Read more