Sprookjes

Sprookjes
Tweede verzameling

By

0
(0 Reviews)
Sprookjes by Jacob Grimm, Wilhelm Grimm

Pages:

234

Downloads:

3,716

Share This

Sprookjes
Tweede verzameling

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

zelf voor zijn ezel wou zorgen, zou wel niet veel te verteren hebben; maar toen de vreemde een paar goudstukken uit zijn zak haalde, en verzocht daar wat goeds voor zijn avondmaal voor in te slaan, zette hij groote oogen op, en ging zelf om het beste te halen, wat er te krijgen was. Na den maaltijd vroeg de gast wat hij schuldig was; de kastelein schreef met dubbel krijt, en zei, dat er nog een paar goudstukken bij moesten. De jongen greep in zijn zak, maar zijn goudstukken waren op. »Wacht een oogenblikje, kastelein,« zei hij, »ik zal even geld gaan halen,« en hij ging, maar nam het tafellaken meê. Daar begreep de waard niets van, en hij sloop hem nieuwsgierig achterna. De gast had de staldeur gegrendeld, en daarom keek hij door een reet. De vreemde spreidde het tafellaken onder den ezel en riep: »Brikklebrit!« en oogenblikkelijk begon den ezel goud te spuwen, van voren en van achteren, dat het wel een regen van goud leek. »Te deksel!« dacht de waard, &ra

More books by Jacob Grimm, Wilhelm Grimm

(view all)
Don Johnston - Sci-fi Page-turner That Explores Extrasensory Perception
FEATURED AUTHOR - Don Johnston was born in East Texas a long time ago. When he was five years old, Don found a tattered science book with several pages missing. The first intact page showed a monarch butterfly emerging from a chrysalis. That incident was the ah-ha moment that drew Don into the world of science. Upon completing high school, he joined the Air Force and served as a jungle survival instructor in Panama. While in Panama, Don wrote a weekly gossip column for the base newspaper and won 2nd prize in a… Read more