Beatrice

Beatrice

By

1
(1 Review)
Beatrice by H. Rider Haggard

Published:

1890

Pages:

295

Downloads:

3,022

Share This

Beatrice

By

1
(1 Review)

Book Excerpt

laat werd. Ik zal nu zeker moeten zwemmen, dat is het eenige, wat er op zit."

"Neen, neen," bracht zij ernstig hiertegen in, "'t is hier zeer gevaarlijk zwemmen, het is er vol scherpe rotsen, en er is een verschrikkelijke draaistroom."

"Welnu, wat dan te doen? Kunnen er in uw bootje twee zitten? Zoo ja, dan wilt gij misschien wel zoo goed zijn mij aan land te brengen?"

"Ja," zeide zij, "er is in mijn bootje plaats voor twee. Maar ik durf u niet naar land roeien, er zijn zooveel rotsen, en in dien mist is het kabbelen van het water er op niet te zien. Het bootje zou er op stooten. Neen, gij moet instappen, en ik zal u naar Bryngelly roeien, dat is het eenige. Nu ik weet waar ik ben, geloof ik den weg wel te kunnen vinden."

"Waarlijk, gij zijt wel goed," sprak hij.

"Er is niets goeds in," gaf zij ten antwoord; "ik moet er zelve immers ook heen, dus zal ik blijde zijn met uw hulp. 't Is bijna vijf mijlen over het water, en 't is geen aangename avond."

Dat was waar. Hij w

More books by H. Rider Haggard

(view all)
L.C. Conn - Magical Dragons, Hidden Plots and Conspirators
FEATURED AUTHOR - L.C. Conn grew up on the outskirts of Upper Hutt, New Zealand. Her backyard encompassed the surrounding farmland, river, hills and mountains which she wandered with her brothers and fed her imagination. After discovering a love for writing in English class at the age of eight, she continued to write in secret. It was not until much later in life that L.C. turned what she thought was a hobby, and something fun to do, into her first completed novel. Now married, L.C. moved from New Zealand to… Read more