Χαλιμά, Τόμος 2

Χαλιμά, Τόμος 2
Εξακολούθησις των ιστοριών
0
(0 Reviews)
Χαλιμά, Τόμος 2 by Unknown

Downloads:

14

Share This

Χαλιμά, Τόμος 2
Εξακολούθησις των ιστοριών
0
(0 Reviews)
Rhett Gervais - A Well Constructed Fantasy World Set in Ancient Rome
FEATURED AUTHOR - Rhett's love for all things science fiction and fantasy grew out of a Sunday morning family tradition of watching Star Trek re-runs on the CBC. His love of storytelling is the result of to many hours playing D&D as a dungeon master, doing his best to murder his players! He lives in Pincourt Canada with his wife, daughter, and a crazy calico named Maggie. As our Author of the Day, he tells us all about his book, Apprentice: The Last Witch of Rome.