Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer

Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer
En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk

By

5
(1 Review)
Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer by Hendrik Hamel

Downloads:

596

Share This

Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer
En van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

zij den 20sten Juli 1668 hier te lande teruggekomen. Nu is, volgens het bericht van Heeren XVII aan de Bataviasche Regeering alleen het schip "Amerongen"--dat 24 December 1667, alzoo een week vroeger dan "de Spreeuw", van Batavia was uitgezeild--op 20 Juli 1668 "ons wel en behouden toegecomen" [43], maar in de toevallig bewaard gebleven monsterrol voor deze reis van "Amerongen" [44], komen de zeven schipbreukelingen van "de Sperwer" niet voor onder de 73 gegageerden noch onder de "ongegageerde coppen". Daarentegen wordt elders vermeld dat "de Spreeuw" den 20sten Juli 1668 "in dese landen arriveerde" [45], hetwelk--naar Heeren XVII schreven--den 15en dier maand zou hebben plaats gehad. Deze tegenstrijdigheid kan worden verklaard door aan te nemen dat "de Spreeuw" den 15en Juli in Texel of in het Vlie ten anker is gegaan en den 20en d.a.v. in de haven van bestemming--Amsterdam--zal zijn aangekomen.

De vrijgevigheid van de Compagnie zou men te hoog aanslaan door te veronderstellen dat de gewezen schipbreukel

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
A very useful book and a thorough research, but written in a very old fashioned style with sometimes more footnotes than text on the same page. Also some of the data and conclusions are outdated. A newer version and an English translation can be found at
http://www.henny-savenije.pe.kr
Gloria Squitiro - A Skydiver Afraid of Heights
FEATURED AUTHOR - It’s her calling to make every husband on earth feel grateful they’re not married to her. Gloria Squitiro is the birth mother of Tara and Andrew Squitiro, and the cosmic mother of Alex, Nick, Pipo and Anna. Squitiro is an advocate and a dreamer who takes concrete steps to realize her goals and make a lasting, positive impact. Her passion is to get to the heart of issues so people need not be rescued at all. Gloria has been married to her husband (Funk) for 40 years. She became his campaign… Read more