Tri Noveloj

Tri Noveloj

By

0
(0 Reviews)
Tri Noveloj by Nathaniel Hawthorne

Published:

1998

Downloads:

666

Share This

Tri Noveloj

By

0
(0 Reviews)
La Eksperimento De D-Ro HejdegeroLa Nigra Vualo De La PastoroJuna Bonulo Bra?noOriginal English titles:Dr. Heidegger's ExperimentThe Minister's Black VeilYoung Goodman BrownCopyright 1998Edwin P. Grobefor the English-to-Esperanto translations

Book Excerpt

jnigis studegi la nigraliterajn pagojn de la magilibro. Tria sidigis sur fotelon kaj penadis imiti la respektindan dignon de D-ro Hejdegero. Tiam ciuj ekkriis gojege kaj cirkausaltadis en la cambro. Vidvino Vajkerlio--se oni rajtas nomi vidvino tiel fresaspektan fraulinon--alvenis saltetpase la segon de la kuracisto, elmontrante kaprican gojon sur sia rozkolora vizago.

"Doktoro, kara maljuna animulo," si ekkriis, "starigu kaj dancu kun mi!" Tiam la kvar novjunuloj ekridis ec pli laute, pensante kiel stranga figuro farigos la kompatinda maljuna kuracisto, kundanconte.

"Bonvolu min pardoni," respondis la kuracisto mallaute. "Mi estas maljuna kaj reumata kaj jam finigis antau multaj jaroj mia dancpova epoko. Sed iu ajn el tiuj gajaj junaj sinjoroj felicigos ekrajtonte danci kun tiel bela partnerino."

"Dancu kun mi, Klarino!" ekkriis Kolonelo Kiligruo.

"Ne, ne, estu mi sia partnero!" respondis lautvoce S-ro Gaskojno.

"Si promesis edzinigi kun mi antau kvindek jaroj!" kontraukrie

More books by Nathaniel Hawthorne

(view all)