'Een vaste burg is onze God'

'Een vaste burg is onze God'
de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917

By

0
(0 Reviews)
'Een vaste burg is onze God' by Betsy de Heer

Published:

1917

Pages:

104

Downloads:

2,809

Share This

'Een vaste burg is onze God'
de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e nog eeuwen later heerlijke vruchten zouden voortbrengen. De Waldenzen bestaan nòg.

Een ander man, die den Bijbel liefhad, was John Wicklef, professor aan de hoogeschool van Oxford in Engeland. Deze geleerde, die voor zijn landgenooten den Bijbel in het Engelsch vertaalde, vond ook noodig de misbruiken in de Kerk te bestrijden. Vooral kwam hij op tegen het luie leven van de bedelmonniken en de aanmatigingen van den paus.

Dat hij zich hierdoor den haat van de geestelijkheid op den hals haalde, is te begrijpen. De paus deed hem in den ban. Maar de Heer schonk hem machtige beschermers, zoodat hij nog voor velen ten zegen kon zijn, totdat hij in 1384 in vrede in zijn eigen woning stierf. Eerst dertig jaren na zijn dood konden zijn vijanden hun wraak aan hem koelen door zijn werken en zijn opgegraven beenderen te verbranden. Maar dit heeft hem weinig gedeerd.

De geschriften van Wicklef werden ook in andere landen gelezen. Zoo ook in Bohemen, waar Johannes Hus hoogleeraar was aan de hoo

E. J. Dawson - Romantic Suspense With a Touch of Darkness
FEATURED AUTHOR - Ejay writes scifi, fantasy, and horror, with a dash of the paranormal. Behind the Veil is her first book with Literary Wanderlust, a romantic suspense with a touch of darkness. She also has a fantasy NA with Literary, Echo of the Evercry, and two self-published series, Queen of Spades, and the Last Prophecy Series. As our Author of the Day, she tells us all about Behind the Veil.