'Een vaste burg is onze God'

'Een vaste burg is onze God'
de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917

By

0
(0 Reviews)
'Een vaste burg is onze God' by Betsy de Heer

Published:

1917

Pages:

104

Downloads:

2,818

Share This

'Een vaste burg is onze God'
de kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest, 1517—31 October—1917

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

e nog eeuwen later heerlijke vruchten zouden voortbrengen. De Waldenzen bestaan nòg.

Een ander man, die den Bijbel liefhad, was John Wicklef, professor aan de hoogeschool van Oxford in Engeland. Deze geleerde, die voor zijn landgenooten den Bijbel in het Engelsch vertaalde, vond ook noodig de misbruiken in de Kerk te bestrijden. Vooral kwam hij op tegen het luie leven van de bedelmonniken en de aanmatigingen van den paus.

Dat hij zich hierdoor den haat van de geestelijkheid op den hals haalde, is te begrijpen. De paus deed hem in den ban. Maar de Heer schonk hem machtige beschermers, zoodat hij nog voor velen ten zegen kon zijn, totdat hij in 1384 in vrede in zijn eigen woning stierf. Eerst dertig jaren na zijn dood konden zijn vijanden hun wraak aan hem koelen door zijn werken en zijn opgegraven beenderen te verbranden. Maar dit heeft hem weinig gedeerd.

De geschriften van Wicklef werden ook in andere landen gelezen. Zoo ook in Bohemen, waar Johannes Hus hoogleeraar was aan de hoo

Don Johnston - Sci-fi Page-turner That Explores Extrasensory Perception
FEATURED AUTHOR - Don Johnston was born in East Texas a long time ago. When he was five years old, Don found a tattered science book with several pages missing. The first intact page showed a monarch butterfly emerging from a chrysalis. That incident was the ah-ha moment that drew Don into the world of science. Upon completing high school, he joined the Air Force and served as a jungle survival instructor in Panama. While in Panama, Don wrote a weekly gossip column for the base newspaper and won 2nd prize in a… Read more