Liesje van den Lompenmolen

Liesje van den Lompenmolen

By

0
(0 Reviews)
Liesje van den Lompenmolen by W. Heimburg

Published:

1886

Downloads:

475

Share This

Liesje van den Lompenmolen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

end, Army, dat gij naar Stontheim gaat; ik duld geen tegenspraak; heden nog vertrekt de brief, die uwe komst meldt."

"Zeker, grootmama, ik zal gaan," zeide Army beleefd maar koel, "zoodra gij het verkiest."

Zij stond op; haar trotsch gelaat gloeide en om den mond plooide zich een eigenaardige, hoogmoedige trek; nooit was de overeenkomst tusschen grootmoeder en kleinkind meer in het oog vallend geweest. Met vlammende oogen en vast op elkander gedrukte lippen, stonden zij tegenover elkander, zonder dat de een voor den ander het veld wilde ruimen.

"Gij vertrekt morgen namiddag, met de post van vijf uur," zeide de oude koel, en zonder de toestemmende buiging des jongen mans af te wachten, groette zij haar ontstelde schoondochter met een nauw merkbaar hoofdknikje, en ging heen.

Een pijnlijke stilte volgde, toen de vleugeldeuren achter de hooge gestalte der oude barones dicht vielen. Hij, die het gewaagd had, de trotsche vrouw tegen te spreken, wier woord een bevel voor alle hui

Nowick Gray - Teasing the Dynamics of Choice Among Multiple Realities
FEATURED AUTHOR - Nowick Gray writes in a variety of genres, teasing the dynamics of choice among multiple realities: romantic relationships, plot endings, murder suspects, virtual worlds, alternate timelines, narrative loops, stylistic colorings. Educated at Dartmouth College and the University of Victoria, he taught in Inuit villages in the Arctic before carving out a homestead in the British Columbia mountains. In more recent years Nowick has settled on the West Coast, often spending winter months in tropical… Read more