Franse Toestanden

Franse Toestanden

By

0
(0 Reviews)
Franse Toestanden by Heinrich Heine

Downloads:

906

Share This

Franse Toestanden

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

n zeer zeldzaam, en zeer onbeduidend, en het gaat nooit om eigenlijke vergissingen of valse profetieën, of scheve perspectieven, want juist dié mogen hier niet ontbreken: die behoren bij de geschiedenis van de tijd. De gebeurtenissen zelf zijn altijd de beste berichtgeving.

Ik spreek over de cholera die hier heerst, die ongebreideld heerst, en die, zonder onderscheid van stand of gezindheid, in duizendvoud haar slachtoffers velt.

Men had die pestilentie nogal zorgeloos tegemoet gezien, temeer daar vanuit Londen het bericht gekomen was, dat er naar verhouding maar weinigen weggerukt waren. Eerst was het zelfs een beetje "in" om met de ziekte te spotten. Men ging er van uit dat de cholera zich hier niet in aanzien zou kunnen werken, evenmin als zovele andere grote reputaties in Parijs… en men kon toch die goeie ouwe cholera er niet van verdenken dat ze, uit schrik om belachelijk gemaakt te worden, naar een middel zou grijpen dat tenslotte al door Robespierre en Napoleon probaat g

More books by Heinrich Heine

(view all)
Alfred Wurr - Fun, Exciting Sci-fi/fantasy Adventure
FEATURED AUTHOR - Alfred Wurr is a Canadian author, video game and software developer, computer scientist, and former Olympic wrestler.  As our Author of the Day, he tells us all about his book, Phantom Frost. Please give us a short introduction to what Phantom Frost is about. In 1983 Nevada, an amnesic snow being, haunted by visions of impending doom, must evade the government agents that hunt him. He’s got to keep a low profile and stay cool in a too-hot world as he seeks out an ancient chamber that may hold… Read more