I marginalen

I marginalen

By

0
(0 Reviews)
I marginalen by Olaf Homén

Published:

1917

Pages:

0

Downloads:

1,724

Share This

I marginalen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

;ngt när så exklusiv som doktor Luoto, men »han måste inför sig själf medge, att hon öfverallt, äfven i de största förhållanden, hade väckt hans uppmärksamhet». Fru Alvén är gift med en man som är många år äldre än hon själf; hon har lefvat i ett lugnt och i yttre hänseende lyckligt äktenskap, men »drömmen om det gyllene slottet har aldrig upphört att följa henne». Hon har ett barn; gossen är konvalescent efter en svår sjukdom, och hon har slagit sig ner på trakten för att han skall få andas landtluft.

Doktorn och fru Alvén göra musik tillsammans, och hon kommer att betänka, att hennes äktenskap är bra tomt. Doktorn lägger märke till en förunderlig likhet mellan sin Donatello-reproduktion och fru Alvén; fru Alvén tycker, att den heliga Cecilias bild förekommer h

Nick Adams - Space Opera Based on Upcoming NASA Technology
FEATURED AUTHOR - Nick Adams grew up in a small village near Maidstone in Kent, England and right from an early age was a fervent NASA, space and Apollo fan. After watching the first moon landing in 1969 and the subsequent moon missions that followed, he discovered science fiction books and cut his teeth reading Asimov, E. E. Doc Smith and Alan Dean Foster. In more recent times, Andy Weir and Peter F Hamilton to name but two, have joined them on the bookshelves.