Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati

Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati

By

0
(0 Reviews)
Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati by Cleto R. Ignacio

Published:

1921

Pages:

50

Downloads:

1,407

Share This

Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

rincesa ay napagusapan
nang man~ga konseho't nang tan~ging General
at naibalita yaong pagkakasal.

Nang sa kay Honradong balita'y matatap
ang masidhing lumbay sa puso'y tumarak
kundi nahihiya sa man~ga kaharap
ang luha'y ibig nang sa mata'y pumulas.

Saka nang tanggapin nang Princesa't Dama
ang bilin nang Hari ay nagsigayak na
at sa palasyo ay nan~gaglakbay sila't
bilang sa General makikipagkita.

Nang mapanhik sila doon sa palasyo
agad nakilala yaong si Honrado
nang Princesa't Dama kaya n~ga't nanglumo
ang puso't sa lumbay na di mamagkano.

Walang maibati yaong man~ga Dama
doon sa General, kundi ang kumusta
sapagka't talastas nilang parapara
na kumitang dan~gal, ayon sa Princesa.

At nang magkaroon nang malaking dan~gal
datnan ang Princesa'y na sa ibang kamay
gaanong bubugso kayang kalumbayan
sa dibdib nang abang sawing kapalaran.

Hindi nakatagal ang matang tumitig
nang bunying Princesa sa malaking ha

FREE EBOOKS AND DEALS

(view all)

More books by Cleto R. Ignacio

(view all)