Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

By

5
(1 Review)
Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia by Cleto R. Ignacio

Published:

1917

Downloads:

1,296

Share This

Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

ng binyagan ang Reyno nang Francia't
sa totoong Dios ay magsikilala.

Magandang adhicang lubos na panimdim
ni Clotilde'y di co lubhang pasayurin,
ang Condeng nagbigay nang regalong sinsing
ay napaalam nang toua ay sabihin.

Nang siya'y dumating sa Reyno n~g Francia
ang uica sa Hari icaw po'y magsayá,
pagca't ang larawan mo po'y tinangap na
nang pinaglacbay cong irog mong Infanta.

Lugod ay sabihin nang Haring si Clovis
ang cay Aurellanong uica'y nang madin~gig,
at biglang napaui sa caniyang dibdib
yaong calumbayang di icatahimic.

Ipinatauag nang lahat ang guinoo
sa sacop nang Corte nang caniyang Reyno,
dumating na lahat naman sa palacio
yaong tanang piling man~ga Caballero.

Sa Haring cay Clovis nang maharap sila
(aniya) ay cayo'y caya co pinita,
gumayac n~gayon din cayong para-para
at mag si paroon sa Reynong Borgonya.

Ipamanhic niniyo sa cay Agabundos
na Hari, nang boong pacumbabang loob,
na

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
The story of St. Clothilde is retold in this Tagalog poem written in 1917. St. Clothilde was instrumental in converting her husband King Clovis into Christianity. Clovis was convinced of the truth of Christianity after winning a battle with his enemies after praying to "Clotilde's God" and promising to be baptized if victory was his.
Christian Warren Freed - Fantasy and Sci-Fi Stories With Real Scenarios and True to Life Endings
FEATURED AUTHOR - Christian W. Freed was born in Buffalo, N.Y. more years ago than he would like to remember. After spending more than 20 years in the active duty US Army he has turned his talents to writing. Since retiring, he has gone on to publish 17 military fantasy and science fiction novels, as well as his memoirs from his time in Iraq and Afghanistan. His first published book (Hammers in the Wind) has been the #1 free book on Kindle 4 times and he holds a fancy certificate from the L Ron Hubbard Writers… Read more