Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

By

5
(1 Review)
Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia by Cleto R. Ignacio

Published:

1917

Pages:

77

Downloads:

1,308

Share This

Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

By

5
(1 Review)

Book Excerpt

ng binyagan ang Reyno nang Francia't
sa totoong Dios ay magsikilala.

Magandang adhicang lubos na panimdim
ni Clotilde'y di co lubhang pasayurin,
ang Condeng nagbigay nang regalong sinsing
ay napaalam nang toua ay sabihin.

Nang siya'y dumating sa Reyno n~g Francia
ang uica sa Hari icaw po'y magsayá,
pagca't ang larawan mo po'y tinangap na
nang pinaglacbay cong irog mong Infanta.

Lugod ay sabihin nang Haring si Clovis
ang cay Aurellanong uica'y nang madin~gig,
at biglang napaui sa caniyang dibdib
yaong calumbayang di icatahimic.

Ipinatauag nang lahat ang guinoo
sa sacop nang Corte nang caniyang Reyno,
dumating na lahat naman sa palacio
yaong tanang piling man~ga Caballero.

Sa Haring cay Clovis nang maharap sila
(aniya) ay cayo'y caya co pinita,
gumayac n~gayon din cayong para-para
at mag si paroon sa Reynong Borgonya.

Ipamanhic niniyo sa cay Agabundos
na Hari, nang boong pacumbabang loob,
na

Readers reviews

5
4
3
2
1
5.0
Average from 1 Review
5
Write Review
The story of St. Clothilde is retold in this Tagalog poem written in 1917. St. Clothilde was instrumental in converting her husband King Clovis into Christianity. Clovis was convinced of the truth of Christianity after winning a battle with his enemies after praying to "Clotilde's God" and promising to be baptized if victory was his.
Odellia Firebird - An Engaging Fantasy With a Positive Worldview
FEATURED AUTHOR - Author of the Book series "Tyal the Daughter of Flames", Odellia has written and bootstrap-produced two indie movies. Both her book series and indie movies "A Page in the Saga" and "The Blessed, the Cursed and the Forgotten One" can be found on Amazon. Odellia is an artist versed in multiple, inter-connected arts including drawing, writing, crafting and video. Born idealist, she dreams of a world where everyone is judged by the content of their character, rather than their gender or cultural… Read more