Reisbrieven uit Afrika en Azië

Reisbrieven uit Afrika en Azië
benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen

By

0
(0 Reviews)
Reisbrieven uit Afrika en Azië by Aletta Henriette Jacobs

Published:

1915

Pages:

0

Downloads:

464

Share This

Reisbrieven uit Afrika en Azië
benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

digden werd den Wereldbond een zeer mooie hamer aangeboden, die gezonden was door de vrouwen van den staat Washington, die daarmede een bewijs van dank aan den Wereldbond betuigden voor de hulp haar verleend bij het herwinnen van haar politieke rechten, den 8en Nov. 1910. Ik schrijf "herwinnen", omdat de vrouwen van den staat Washington, zoolang het een Territorium was, gelijke politieke rechten met de mannen bezaten, doch toen het in 1890 tot staat werd verheven, hare politieke rechten verloren. Twintig jaren van hardnekkigen strijd heeft het dezen vrouwen gekost, om die rechten te herwinnen.

Onder de Finsche afgevaardigden waren tal van vrouwen-parlementsleden. Hadden wij in vorige congreszittingen dikwijls het voorrecht, afgevaardigden met politiek stemrecht en zelfs vrouwen-gemeenteraadsleden in ons midden te hebben, hier tellen wij voor het eerst regelrechte parlementsleden onder onze medewerksters. Dat dezen, toen haar namen van de rol der afgevaardigden werden opgelezen, met de bijvoeging M.P. (

More books by Aletta Henriette Jacobs

(view all)