Fortuna

Fortuna
Een Roman uit het Noorsch (Voortzetting van ''Vergif'')

By

0
(0 Reviews)
Fortuna by Alexander Lange Kielland

Published:

1886

Downloads:

378

Share This

Fortuna
Een Roman uit het Noorsch (Voortzetting van ''Vergif'')

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

deelte van de loopende zaken zouden kunnen overgelaten worden aan onzen vertegenwoordiger Marcussen en overigens zou de fabriek door de geëerde directie zelf bestuurd kunnen worden. Maar ik heb er wat tegen op gezien, met dit voorstel voor den dag te komen; ten eerste omdat er toch misschien wat zelfbeheersching noodig is om je eigen overbodigheid in te zien; en dan kan ik niet ontkennen--dat spreekt trouwens van zelf--dat ik slechts ongaarne van deze fabriek afscheid neem, die me lief geworden is, en van het aangenaam samenwerken met u, mijne Heeren." Op deze woorden volgde een pauze. Consul With verheugde zich over de gelukkige wending, die de zaak nam, en keek glimlachend Professor Lövdahl aan; maar de bankdirecteur Christensen wreef zijn groote neus en verborg met de vingers zijn oogen, terwijl hij wantrouwend en van ter zijde naar Mordtmann zag.

't Was eigenlijk Professor Lövdahl, die een samenzwering in de directie tot stand had gebracht, om--zoo mogelijk--Mordtmann weg te krijgen;

More books by Alexander Lange Kielland

(view all)
Brian P. Rubin - Sci-Fi Fun for All Ages
FEATURED AUTHOR - Brian P. Rubin has written articles and blogs for City Pages, Geek Magazine, Machinima's Inside Gaming Daily, ReadWrite, Looper, and Grunge, among several others that both time and the Internet have forgotten. He even wrote questions for Trivial Pursuit, none of which actually wound up in the final game. So that's cool. His first novel, Dim Stars: A Novel of Outer-Space Shenanigans, was published in 2020. He lives in Minneapolis, Minnesota, with his family. As our Author of the Day, he tells us… Read more