Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

By

0
(0 Reviews)
Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige by Ernst Larsson

Published:

1908

Downloads:

745

Share This

Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

lsyran erhålles vid kalkstenens bränning. Såsom affallsprodukt erhålles vid Solvay-processen en lösning af klorkalcium, hvilken dock vanligen är värdelös, emedan, ingen större användning för detta ämne finnes[2].

[Anmärkning 2: Se »Fabrikationssiffror» uti Sv. Kem. Tidskr. 1892: 14.]

*Konkurrensen mellan de båda sodametoderna.*

I rak motsats till Leblanc-metoden lämnar Solvay-metoden. icke en enda värdefull biprodukt, men denna omständighet har knappast framstått såsom en nackdel för den sistnämnda. Vid Solvay-metoden är bränsleåtgången mycket mindre, och som dessa fabriker vanligen läggas där, hvarest en nära nog värdelös koksaltlösning af tillräcklig styrka finnes att tillgå, så reduceras kostnaden för utgångsmaterialet till ett minimum. Denna senare omständighet har gjort, att ammo